Khách hàng thân thiện

Danh sách khách hàng – đối tác thân thiện của Trung tâm

 • CÔng ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Công
 • Công ty CP VIMECO Cơ khí và Thương mại
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Bình Phát
 • Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Hali
 • Công ty Điện lực Hà Đông
 • Công ty CP Đầu tư Thương Mại và Dịch vụ Oto Liên Việt
 • Công ty Côr phần Đầu tư và Thương Mai Tân Bắc Đô
 • Công ty Cổ Phần Tập đoàn HDB Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Thép Hàn Việt
 • Công ty TNHH HONEST Việt Nam
 • Công ty Cổ phần CONAN
 • Nhà máy xi măng Cẩm Phả– Quảng Ninh
 • Công ty Cổ phần Thực Phẩm LBB Việt Nam
 • Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Việt Trung
 • Công ty TNHH Thực Phẩm Rich Beauty Việt Nam
 • Nhà máy đạm Cà Mau
 • Viện Ngiên cứu ngô - Đan Phượng- HN
 • Công ty TNHH May Hòa Bình- TP Hòa Bình
 • Công ty Viglacera Từ Liêm
 • Công ty Vinaconex 3
 • Công ty Cổ Phần Công nghệ Tứ Hổ
Comments