Liên hệ

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH (CECP)
Địa chỉ: số 655 Phạm Văn Đồng (Tòa Nhà Bộ Công Thương) -  Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
Email: quan.cecp@gmail.com   Hotline: 0974.146.949

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch - Tòa nhà Bộ Công Thương