Tin môi trường


Cần giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch

đăng 02:08, 5 thg 6, 2020 bởi Định vị Ô tô   [ đã cập nhật 02:09, 5 thg 6, 2020 ]

    Đó là khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày 4/6 về giám sát chất lượng nước trong tháng 5. Theo bản tin giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vự tỉnh Thừa Thiên Huế của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên cho thấy các mẫu quan trắc chất lượng nước trong tháng 5 tại khu vực Tả Trạch gồm 16 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích thì chất lượng nước đầu tháng 5 tại 16 vị trí đều đảm bảo yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tại một số vị trí quan trắc có một số chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép nhưng ở mức thấp.

Lấy mẫu quan trắc chất lượng nước tại trạm bơm Thủy Châu 1


    Tuy nhiên đến cuối tháng 5 chất lượng nước quan trắc trong lưu vực thì có 6/16 vị trí giảm hơn so với đợt quan trắc trước, đặc biệt tại vị trí trạm bơm Thủy An nước bị ô nhiễm, không đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

    Ngoài ra, theo kết quả quan trắc môi trường chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng (TSS) tại cả 6 vị trí trạm bơm (từ VT10-VT16) gồm các trạm bơm Thủy An, Thủy Châu 1, Thủy Lương 2, Thủy Phù 2, Đông Quao, Phú Dương và trạm bơm Thủy Thanh 2 đều vượt quá giới hạn cho phép.

    Hiện tại trong lưu vực lấy mẫu quan chắc chất lượng nước người dân đã gieo sạ xong vụ hè thu, lúa bắt đầu sinh trưởng, nước được cho vào ruộng để tưới dưỡng cho cây lúa.

    Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, các đơn vị quản lý trong quá trình lấy nước từ các trạm bơm để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cần có các biện pháp xử lý giảm thiểu lượng chất rắn lơ lửng trong nước. Đồng thời cần có biện pháp giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm nguồn nước.


    Nguồn: nongnghiep.vn/can-giam-sat-chat-che-nguon-nuoc-xa-thai-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-d265742.html

Quảng Ninh: Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động

đăng 19:57, 10 thg 5, 2020 bởi Định vị Ô tô   [ đã cập nhật 19:58, 10 thg 5, 2020 ]

    Được triển khai và đi vào hoạt động từ năm 2015, đến nay mạng lưới quan trắc môi trường tự động của tỉnh Quảng Ninh đã đóng góp tích cực cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, cũng như góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống đối với người dân trên địa bàn.

    Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh của các doanh nghiệp trong ngành khai khoáng, cũng như hình thành các khu công nghiệp trong những năm gần đây, đã tác động không nhỏ đến môi trường sống của người dân. Do đó, để phục vụ kịp thời cho việc đánh giá, xử lý môi trường, công khai thông tin tới người dân, Sở TN&MT đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

    Năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng 26 trạm quan trắc môi trường tự động. Thông qua hoạt động truyền dữ liệu từ các doanh nghiệp thuộc phạm vi dự án đã tạo tiền đề cho các cơ sở phát thải lớn, gồm các đơn vị sản xuất than, xi măng, nhiệt điện đầu tư, lắp đặt thêm 113 trạm quan trắc tự động.

    Đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Ninh có 139 trạm quan trắc tự động, gồm các trạm quan trắc nước thải, quan trắc khí thải, quan trắc môi trường không khí xung quanh, quan trắc nước mặt, quan trắc nước biển ven bờ và trở thành địa phương có số lượng trạm quan trắc môi trường tự động nhiều nhất cả nước. Đến nay các trạm quan trắc đều cơ bản hoạt động ổn định, hiệu quả.

    Hàng năm, kết quả các thông số từ các trạm quan trắc môi trường tự động đều được truyền trực tiếp từ các trạm cơ sở về Trung tâm Quan trắc TN&MT, Sở TN&MT. Tại trung tâm điều hành, khi phát hiện các số liệu chuẩn bị vượt ngưỡng (vạch vàng) hoặc vượt ngưỡng (vạch đỏ), cán bộ trực sẽ thông tin trực tiếp đến doanh nghiệp để có hướng xử lý kịp thời. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa khắc phục kịp thời, hoặc tái diễn, Sở TN&MT sẽ mời doanh nghiệp lên lập biên bản, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Trạm xử lý nước thải

    Trong năm 2019, Sở TN&MT đã có văn bản nhắc nhở nhiều đơn vị về số liệu quan trắc khí thải tự động vượt giới hạn cho phép như: Xi măng Cẩm Phả, Xi măng Thăng Long, Xi măng Hạ Long, Nhiệt điện Mông Dương, Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Quảng Ninh, Than Hà Lầm...

    Đáng chú ý là các thông tin môi trường sau khi truyền về trung tâm điều hành sẽ được chuyển đến nhiều kênh giám sát khác nhau như: Điện thoại cầm tay của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương để tiện truy cập và chỉ đạo, điều hành; Bộ TN&MT; màn hình hiển thị thông tin môi trường được lắp đặt tại khu vực đường bao biển cột 5-cột 8, tại TP.Hạ Long  để nhân dân theo dõi và giám sát; cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT; Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và 9 địa phương trong tỉnh...

    Để đáp ứng yêu cầu theo dõi diễn biến chất lượng môi trường một cách đồng bộ, thống nhất, phản ánh đầy đủ hiện trạng chất lượng môi trường một cách chính xác nhất, giai đoạn 2018-2020, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định đầu tư trên 91 tỷ đồng cho dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động. Đây cũng là một hợp phần quan trọng trong đề án triển khai mô hình thành phố thông minh của tỉnh.

    Dự án có những hạng mục nổi bật như: Đầu tư các thiết bị công nghệ thông tin để nâng cao năng lực của Trung tâm Quan trắc TN&MT; phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự động cài đặt tại Trung Tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; bổ sung 6 trạm quan trắc môi trường tại các địa phương Hải Hà, Quảng Yên, Đông Triều, Cẩm Phả và Hạ Long; 10 màn hình hiển thị thông tin tại các trung tâm hành chính công; xe kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị đo, phân tích nước.

    Đến nay, Sở TN&MT đã hoàn thành lắp đặt, vận hành và đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý dữ liệu, 5 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, hoàn thành thủ tục đăng kiểm phương tiện xe kiểm định. Dự kiến đầu quý III/2020, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành, qua đó đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác những yêu cầu bức thiết của xã hội về kiểm soát, theo dõi, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường, góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


    Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/quang-ninh-nang-cao-nang-luc-quan-trac-moi-truong-tu-dong-303875.html

Đồng Nai thuộc tốp đầu cả nước về tự động hóa quan trắc môi trường

đăng 20:09, 17 thg 4, 2020 bởi Định vị Ô tô

    Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT), việc áp dụng tự động hóa đối với công tác quan trắc môi trường sẽ được Đồng Nai đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đồng Nai hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng, lắp đặt các trạm quan trắc tự động để theo dõi, giám sát chất lượng môi trường. Đặc biệt là tại các khu vực và lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

    Theo Sở TN-MT, hiện nay, 25/25 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh có đủ lượng nước thải vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đều đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN-MT để theo dõi, giám sát.

Trạm quan trắc tự động STNMT Đồng Nai

    Năm 2019, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ nước thải tại các KCN, UBND tỉnh cũng đã giao Sở TN-MT rà soát các đơn vị sản xuất, kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn (nước thải, khí thải) yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động. Đến nay, tất cả 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải trên 1 ngàn m3/ngày (không bao gồm các chủ đầu tư KCN) đã thực hiện lắp đặt quan trắc tự động nước thải và truyền dữ liệu về Sở TN-MT.
Theo Sở TN-MT, ngoài các trạm quan trắc tự động nước thải, không khí do các doanh nghiệp lắp đặt, hiện nay, UBND tỉnh cũng đã đầu tư lắp đặt 5 trạm quan trắc nước mặt tự động, 2 trạm quan trắc không khí tự động cố định và một trạm quan trắc không khí tự động di động.

    Về quan trắc khí thải, theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 64 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động khí thải. Đến nay, đã có 11 cơ sở lắp đặt quan trắc tự động khí thải với tổng số trạm quan trắc là 16 trạm, trong đó có 9 cơ sở đã truyền dữ liệu quan trắc tự động khí thải về Sở TN-MT.

    Trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khai thác đá, Đồng Nai cũng đã yêu cầu các chủ mỏ phải thực hiện lắp đặt camera để giám sát việc thực hiện các biện pháp BVMT, hạn chế tối đa bụi phát sinh ra môi trường xung quanh. Hiện nay, đã có 26/32 mỏ khai thác đá thực hiện lắp đặt camera giám sát, trong đó có 11 mỏ đạt yêu cầu về các thông số của nhóm camera và đã thực hiện kết nối truyền dữ liệu về Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở TN-MT) để thực hiện giám sát hoạt động kiểm soát nguồn thải bụi từ quá trình hoạt động chế biến và vận chuyển.

    UBND tỉnh đã chỉ đạo trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục rà soát các đơn vị sản xuất, kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn (nước thải, khí thải) yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu về Sở TN-MT. Qua đó, góp phần tăng cường năng lực cảnh báo và giám sát môi trường, phục vụ lập cơ sở dữ liệu về môi trường trên địa bàn tỉnh.

    * Tăng tần suất quan trắc môi trường

    Hoạt động quan trắc môi trường luôn là một hoạt động không thể tách rời của công tác BVMT, có nhiệm vụ cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường ở các phạm vi khác nhau để phục vụ các yêu cầu tức thời hay dài hạn của các cấp quản lý nhà nước về BVMT. Từ nhiều năm nay, hoạt động quan trắc môi trường đã được Đồng Nai duy trì và phát triển, trong đó thực hiện trọng tâm ở các khu vực trọng điểm như các KCN, các đô thị, các lưu vực sông bị ô nhiễm nặng, các khu vực nuôi trồng thủy sản.

    Năm 2019, các cơ quan chức năng đã thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, đất, trầm tích, không khí tại hàng trăm vị trí. Ngoài ra, Đồng Nai còn thực hiện quan trắc 14 vị trí nước mặt ngoài mạng lưới được phê duyệt, nhằm đánh giá chất lượng môi trường nước tại các khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Thuận (suối Sông Ui) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (suối Chà Răng).

    Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành 60 đợt quan trắc, thu mẫu chất lượng nước tại các thủy vực cấp đầu nguồn vào các vùng nuôi tôm và nơi đặt bè cá. Qua đó, cập nhật những biến động môi trường nước ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển của đối tượng thủy sản nuôi và tình hình dịch bệnh có liên quan giúp địa phương khuyến cáo cho người dân chủ động hạn chế những tổn thất.

    Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho biết, công tác quan trắc các thành phần môi trường luôn được Đồng Nai quan tâm và thực hiện kịp thời để các cấp chính quyền ra quyết định quản lý, công khai cảnh báo cộng đồng về chất lượng môi trường để có những biện pháp thích ứng phù hợp. “Đồng Nai sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, nhất là quan trắc tự động liên tục để theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường”- Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu.


    Nguồn: baodongnai.com.vn/tieu-diem/202004/dong-nai-thuoc-top-dau-ca-nuoc-ve-tu-dong-hoa-quan-trac-moi-truong-2999398/

Công khai thông số môi trường bằng hệ thống quan trắc tự động

đăng 20:04, 31 thg 3, 2020 bởi Định vị Ô tô   [ đã cập nhật 20:05, 31 thg 3, 2020 ]

    Các số liệu môi trường về nước thải, khí thải, nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đều được quan trắc tự động, liên tục, đồng thời truyền trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra, giám sát và trình chiếu công khai thông số trên các bảng điện tử tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

    Công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất luôn được Công ty Nhiệt điện Mông Dương xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Chính vì thế, trong nhiều năm qua công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới để trang bị và xử lý khói thải, nước thải của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, đáp ứng yêu cầu của các quy chuẩn môi trường hiện hành. Đồng thời, lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục; lắp đặt camera giám sát thiết bị làm việc đảm bảo phản ánh chính xác, khách quan, minh bạch các thông số và công tác quản lý môi trường.


    Cụ thể, các hệ thống quan trắc, giám sát môi trường online gồm hệ thống quan trắc khí thải, nước thải, nước làm mát; hệ thống lấy mẫu tự động đối với nước thải được niêm phong bởi Sở TN&MT tỉnh; hệ thống camera giám sát vị trí xả thải ra nguồn tiếp nhận, vị trí lắp đặt các thiết bị giám sát và tủ giám sát. Các hệ thống này làm việc 24/24 giờ và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, quan trắc tự động, liên tục các thông số môi trường theo quy định của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, trong đó đối với nước thải gồm có: Nhiệt độ, pH, độ màu, lưu lượng, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ôxy hóa học (COD); đối với nước làm mát gồm có: Lưu lượng, nhiệt độ và Clo dư; đối với khí thải lò hơi gồm có: Bụi, SOx, NOx, O2, lưu lượng nước, nhiệt độ.

    Suốt quá trình vận hành vừa qua, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục các thông số môi trường được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng môi trường trong và xung quanh nhà máy đạt quy chuẩn quy định. Kết quả giám sát các thông số quan trắc môi trường cũng như đo đạc, phân tích hàm lượng các chất ô nhiễm trong khói thải của nhà máy luôn nằm trong giới hạn cho phép.

    Các giá trị đo được trung bình trong các ngày khi cả hai tổ máy vận hành ổn định trong tháng 3 vừa qua như sau: Chỉ số hàm lượng SOx tại điểm cao nhất được ghi nhận là 190 mg/Nm3 chỉ bằng 57% mức tiêu chuẩn (340 mg/Nm3). Đối với hàm lượng NOx thường dao động ở ngưỡng thấp hơn 200 mg/Nm3 và đạt cao nhất là 274 mg/Nm3 chỉ bằng 38% so với mức tiêu chuẩn (680 mg/Nm3). Hàm lượng bụi trong khói thải là 82 mg/Nm3 và dao động quanh ngưỡng nhỏ hơn 98 mg/Nm3, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép (136 mg/Nm3).

    Bên cạnh đó, định kỳ công ty thuê đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng tro xỉ, nước thải, khí thải, nước làm mát… để đối chiếu, kiểm chuẩn. Các thông số môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 luôn đáp ứng quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp và quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

    Hiện Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang triển khai thực hiện các hạng mục môi trường bổ sung theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Triển khai xây dựng và đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, lắp đặt bổ sung một số thông số quan trắc môi trường online theo yêu cầu, trong năm 2020 sẽ hoàn thành.

    Nguồn: plo.vn/do-thi/cong-khai-thong-so-moi-truong-bang-he-thong-quan-trac-tu-dong-901638.html

Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

đăng 19:59, 31 thg 3, 2020 bởi Định vị Ô tô   [ đã cập nhật 20:00, 31 thg 3, 2020 ]

    Để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan, phát tán mầm bệnh COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh chỉ đạo và đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Quản lý chất thải

    Chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý môi trường của địa phương chịu trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần.

    Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định, không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải.

    Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

    Tăng cường giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế và khử khuẩn nước thải y tế, đảm bảo đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường.

    Đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ.

    

Hải Dương: Chấp thuận 10 vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động

đăng 20:31, 2 thg 3, 2020 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 20:32, 2 thg 3, 2020 ]

    UBND tỉnh Hải Dương đã chấp thuận 10 vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động, trong đó có 5 trạm quan trắc môi trường nước mặt và 5 trạm quan trắc môi trường không khí. Vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã chấp thuận 10 vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động, trong đó có 5 trạm quan trắc môi trường nước mặt là: Nhân Huệ (TP. Chí Linh); Cống Tranh (huyện Bình Giang); Chùa Khu (Ngô Quyền), My Động (Hồng Phong, cùng huyện Thanh Miện); Mậu Duyệt (huyện Cẩm Giàng). 
tram-quan-trac-moi-truong-tu-dong

    5 trạm quan trắc môi trường không khí là Tân Bình (TP. Hải Dương); trạm An Lưu (phường An Lưu), trạm Duy Tân (phường Duy Tân, cùng thị xã Kinh Môn); trạm Sao Đỏ (TP. Chí Linh) và Cổ Dũng (huyện Kim Thành).    UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, các Công ty TNHH một thành viên: Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Điện lực Hải Dương cùng các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện các thủ tục thi công, lắp đặt các trạm tại vị trí quy định.     Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/hai-duong-chap-thuan-10-vi-tri-lap-dat-tram-quan-trac-tu-dong-299735.html

Giới thiệu Ứng dụng Quản lý và Công bố số liệu Quan trắc môi trường tự động trên nền tảng di động

đăng 19:43, 28 thg 2, 2020 bởi Định vị Ô tô   [ đã cập nhật 19:43, 28 thg 2, 2020 ]

    Ứng dụng sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nhu cầu về thông tin chỉ số chất lượng môi trường không khí tới cộng đồng và là công cụ đắc lực cho các nhà quản lý khi thực hiện thanh kiểm tra, giám sát hoặc tra cứu dữ liệu quan trắc tự động liên tục. Thực hiện Công văn số 1729/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ngày 16/04/2019 về việc thực hiện truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; Công văn số 729/TCMT-QTMT của Tổng cục Môi trường ngày 28/2/2019 về việc triển khai hệ thống phần mềm quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục. 

    Năm 2019 Trung tâm Quan trắc môi trường đã triển khai thực hiện chuyển giao phần mềm quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động (Envisoft) cho 57/63 Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trên cả nước (06 tỉnh/thành phố còn ại chưa tiếp nhận phần mềm do trên địa bàn quản lý chưa lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục).

    Nhiệm vụ này nhằm tiếp nhận dữ liệu của các trạm quan trắc (QT) tự động của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành truyền về; hỗ trợ quản lý, giám sát, kiểm duyệt dữ liệu và tự tổng họp dữ liệu trung bình giờ để truyền về Bộ TN&MT; đối với cơ quan cấp Bộ không phải tiếp nhận triển khai phần mềm, không cần hạ tầng CNTT, thực hiện khai thác và sử dụng dữ liệu trên toàn bộ cơ sở dữ liệu tiếp nhận của các tỉnh/thành về Bộ TNMT theo các tài khoả được phân quyền sử dụng về mặt chức năng cũng như phạm vi dữ liệu.

tong-cuc-moi-truong

    Theo báo cáo, việc sử dụng phần mềm Envisoft để quản lý và khai thác số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục thống nhất, đồng bộ giữa Cơ quan quản lý môi trường ở cấp Trung ương và địa phương đã giải quyết cơ bản các khó khăn, bất cập trong việc truyền, tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục từ các Doanh nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường. Phần mềm được đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả ngày 15 tháng 11 năm 2018.

    Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường về việc đẩy mạnh khai thác, sử dụng dữ liệu quan trắc tự động, liên tục phục vụ công tác quản lý nhà nước và thông tin chỉ số chất lượng môi trường tới cộng đồng, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc xây dựng Ứng dụng khai thác, sử dụng số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên nền tảng di động.

    Ứng dụng chạy ổn định trên cả 02 nền tảng di động phổ biến là Android và IOS nên có thể tải ứng dụng và cài đặt mọi lúc, mọi nơi; quá trình tải ứng dụng, cài đặt và nâng cấp dễ dàng nên người sử dụng có thể tự download và cài đặt, nâng cấp.

    Ứng dụng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nhu cầu về thông tin chỉ số chất lượng môi trường không khí tới cộng đồng và là công cụ đắc lực cho các nhà quản lý khi thực hiện thanh kiểm tra, giám sát hoặc tra cứu dữ liệu quan trắc tự động liên tục.

    Theo đó, ứng dụng bao gồm 02 phân hệ chính:

    Phân hệ 1: Công bố chất lượng không khí (AQI)

 •     Phân hệ này sẽ dành cho cộng đồng sử dụng, không cần tài khoản đăng nhập.
 •     Tại đây, sẽ công bố chất lượng không khí có thiết kế giao diện ứng dụng thân thiện, các chức năng đơn giản dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng theo dõi, tra cứu các thông tin về chỉ số chất lượng môi trường với 03 chức năng:
 •     Cung cấp thông tin về chỉ số chất lượng môi trường (AQI) của các trạm quan trắc tự động trên phạm vi toàn quốc.
 •     Cho phép lựa chọn các trạm quan trắc tự động thường xuyên quan tâm, theo dõi chỉ số AQI.
 •     Tự động sắp xếp danh sách các trạm quan trắc tự động có chỉ số AQI từ cao tới thấp.
    

    Phân hệ 2: Quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động

 • Đây là phân hệ dành cho các nhà quản lý, các cán bộ được phân công giám sát vận hành trạm. Đối với phân hệ này phải có tài khoản (được phân quyền) mới sử dụng được.

 • Đối với phân hệ Quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động dành cho các nhà quản lý, ứng dụng cung cấp công cụ để theo dõi, quản lý dữ liệu, giám sát các số liệu vượt chuẩn, tình trạng kết nối và hiện trạng truyền nhận dữ liệu…

 • Phân hệ này bao gồm các chức năng chính sau.

 • Xem thống kê tổng hợp về các trạm (có thể biết được trạng thái đang kết nối hay mất kết nối số liệu, trạm nào có thông số vượt QCVN, thiết bị đang lỗi…)

 • Xem thống kê các trạm theo từng thành phần môi trường (nước thải, nước mặt, không hí xung quanh, khí thải, nước ngầm).

 • Xem chi tiết kết quả của từng thông số (online) của từng trạng theo từng thành phần môi trường.

 • Thống kê số lượng các trạm theo từng địa phương; Xem thống kê các sự kiện về mất số liệu theo từng thành phần; Xem số liệu online của từng thông số của trạm trên bản đồ (có thể thao tác đổi các bản đồ nền, lọc các số lượng trạm theo các thành phần muốn xem); Xem từng chỉ số AQI của từng thông số theo giờ, ngày…

Hoang-Van-Thuc-Pho-Tong-cuc-truong

    Công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cấp quản lý trong công tác giám sát hoạt động quan trắc môi trường
Tổng hợp các ý kiến đóng góp tại buổi giới thiệu Ứng dụng Quản lý và Công bố số liệu Quan trắc môi trường tự động trên nền tảng di động, ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đánh giá: Giao diện của Ứng dụng thân thiện dễ sử dụng với người dùng, dễ tương tác.

    Ông Thức nhận định đây là ứng dụng có tính tích hợp cao (tất cả trong một): công bố, giám sát, camera…, có tính tuỳ biến đa dạng theo nhu cầu của người sử dụng; có đủ các tính năng để kiểm soát dữ liệu trước khi công bố.

    Đồng thời, theo ông Thức nhận định, nếu phát triển tốt ứng dụng sẽ tạo ra hệ sinh thái trong quản lý dữ liệu quan trắc môi trường trong việc tiếp nhận, quản lý dữ liệu từ các Doanh nghiệp về Sở TN&MT và truyền dữ liệu từ Sở TN&MT về Bộ TN&MT, cuối cùng là công bố dữ liệu ra cộng đồng.

    Ông Hoàng Văn Thức ghi nhận ứng dụng được cập nhật nhanh các công thức tính toán, chức năng theo các Nghị định, Thông tư mới ban hành của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Trên cơ sở đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã đề xuất phân quyền sử dụng và khai thác cho các đơn vị quản lý. Theo đó, đối với Cục bảo vệ môi trường của 3 miền: Xem, kiểm tra, giám sát toàn bộ các Trạm quan trắc tự động, liên tục trên phạm vi cả nước trong phạm vi thẩm quyền.

    Đối với các Trung tâm Quan trắc môi trường vùng: Xem, kiểm tra, giám sát toàn bộ các Trạm quan trắc tự động, liên tục trong vùng và có thể thêm mới, hiệu chỉnh thông tin các trạm, QC số liệu các Trạm do đơn vị trực tiếp vận hành.

    Ông Hoàng Văn Thức cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn bổ sung và hoàn thiện những số liệu chuyên môn để lãnh đạo Tổng cục báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Với nguồn thông tin dữ liệu phủ rộng và đầy đủ, ông Thức tin tưởng Ứng dụng sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương trong công tác giám sát hoạt động quan trắc môi trường.

    Ngoài các thông tin về chất lượng không khí AQI, còn hiển thị thêm các thông tin về khí tượng như Nhiệt độ, độ ẩm… đều được thu thập từ khác trạm quan trắc không khí tự động trên toàn quốc.

    Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/gioi-thieu-ung-dung-quan-ly-va-cong-bo-so-lieu-quan-trac-moi-truong-tu-dong-tren-nen-tang-di-dong-299673.html

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia

đăng 01:23, 24 thg 2, 2020 bởi Định vị Ô tô   [ đã cập nhật 01:25, 24 thg 2, 2020 ]

    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 259/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát là xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia bao gồm chương trình quan trắc chất lượng môi trường tại các lưu vực sông và hồ liên tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, có nguồn thải lớn tác động liên tỉnh, quan trắc môi trường xuyên biên giới và chương trình quan trắc đa dạng sinh học để đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu và nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý và công khai thông tin tới cộng đồng.

    Việc lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phải đáp ứng các nội dung cơ bản: Xây dựng nội dung về phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường; xây dựng quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia phù hợp với phân vùng môi trường, định hướng quan trắc và cảnh báo môi trường trong quy hoạch bảo vệ môi trường.

tram-quan-trac-moi-truong

    Bên cạnh đó, xây dựng nội dung về bố trí mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, bao gồm định hướng các điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường đất, nước, không khí trên phạm vi cả nước và các trạm quan trắc tự động; định hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường. Công tác quan trắc môi trường được thực hiện đối với các thành phần môi trường khác nhau, bao gồm: nước, không khí, đất, trầm tích, tiếng ồn,... Đối với từng thành phần môi trường khác nhau thì mục đích, yêu cầu và việc thực hiện quan trắc có sự khác nhau, mang tính đặc thù riêng. Do đó, để xây dựng được quy hoạch tổng thể cần thiết phải xây dựng được các quy hoạch quan trắc riêng đối với từng thành phần môi trường.

    Định hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường, trong đó, về định hướng phát triển các phòng thí nghiệm, rà soát, đánh giá năng lực các phòng thí nghiệm tham gia công tác quan trắc môi trường; xây dựng định hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm theo hướng nâng cao năng lực quan trắc, phân tích của cơ sở hiện có; tăng cường năng lực của các phòng thí nghiệm đối với hoạt động kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC);...

    Xây dựng định hướng liên kết mạng lưới, cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc môi trường quốc gia với mạng lưới, cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc môi trường cấp tỉnh và kết nối mạng lưới quan trắc môi trường. Lựa chọn danh mục các dự án quan trắc môi trường quốc gia cần ưu tiên thực hiện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Triển khai các chương trình quan trắc tổng thể theo quy hoạch đã được phê duyệt; đầu tư bổ sung một số trạm quan trắc tự động tại các khu vực ưu tiên cao theo quy hoạch; đầu tư thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác quản lý các nguồn thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường; tăng cường năng lực quan trắc môi trường cho các trạm quan trắc môi trường quốc gia và địa phương;...

    Nguồn: baodautu.vn/phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tong-the-quan-trac-moi-truong-quoc-gia-d116395.html

Sông Hồng có màu lạ: Không phải do ô nhiễm nước

đăng 01:30, 13 thg 2, 2020 bởi Định vị Ô tô   [ đã cập nhật 01:30, 13 thg 2, 2020 ]

    Sông Hồng đoạn chảy qua huyện Bát Xát tới thành phố Lào Cai không còn màu đỏ phù sa như thường ngày. Ghi nhận tại nhiều đoạn sông Hồng chảy từ huyện Bát Xát tới dọc thành phố Lào Cai, thời điểm này nước sông có màu hơi xanh. Trước việc thay đổi bất thường của màu nước sông Hồng, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai – cho biết, thời gian qua sông Hồng vào mùa khô, nên nước trong hơn mùa lũ.

    Cùng với đó hiện nay phía thượng nguồn sông Hồng ở Trung Quốc có tới 25 nhà máy thủy điện các loại chặn phụ lưu và dòng chính sông Hồng để tích nước phát điện. Vì vậy, nước xả ra từ các nhà máy thuỷ điện vào thời điểm hiện nay trong xanh, không có màu hồng của phù sa. Bởi vậy, sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay cũng có màu nước trong xanh như vậy.

song-Hong-doan-chay-qua-TP-Lao-Cai

    Trong khi đó, theo kết quả quan trắc môi trường của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TNMT tỉnh Lào Cai) thì chất lượng nguồn nước sông Hồng chảy qua địa bàn thành phố Lào Cai trong tháng 12/2019 – 1/2020 hàm lượng TSS giảm mạnh, tức là hàm lượng phù sa trong nước giảm mạnh nên xảy ra hiện tượng trên.

    Ông Lưu Đức Cường - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - cho biết, thực tế hiện nay lượng phù sa trong nước sông Hồng có chiều hướng giảm đáng kể so với những tháng trước. Có thể hiểu là trong những tháng mùa mưa thì nước đục hơn những tháng về mùa khô. Còn chất lượng nước thể hiện trên kết quả đo đạc cụ thể.

    Theo ông Cường, khi kiểm tra trực tiếp tại mặt nước cho thấy do lượng phù sa giảm nên nước trong. Trong khi rong rêu bám vào đá ở sông phát triển khiến chúng ta đứng từ xa nhìn thì nước sông thường có màu xanh. Về kết quả quan trắc, qua phân tích đánh giá các chỉ tiêu kim loại nặng cũng như các thành phần ô nhiễm hữu cơ thì về cơ bản đều nằm trong những giá trị quy chuẩn cho phép.

    “Nước sông Hồng thường có màu đỏ hồng đặc trưng là do phù sa mà nó mang theo. Lượng phù sa của sông Hồng rất lớn trung bình khoảng 100 triệu tấn/năm tức là gần 1,5 kg phù sa/m3 khối nước. Việc nước sông Hồng có màu xanh cơ quan chức năng cho rằng người dân không nên quá lo lắng vì đây là hiện tượng bình thường nhất là vào mùa khô” – ông Cường nói.

    Còn ông Tạ Công Huy - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai - cho biết, các hệ thống tưới tiêu ở Lào Cai cho lúa, ngô, khoai sắn... tại Lào Cai không sử dụng nguồn nước từ sông Hồng mà lấy từ các suối trên địa bàn và dẫn về cho bà con canh tác qua hệ thống kênh thuỷ lợi. Có khoảng 101 hồ, hơn 1.000 công trình thuỷ lợi phục vụ cho việc trồng trọt canh tác trong khi các diện tích canh tác này chủ yếu ở vùng cao nên việc bơm nước từ sông Hồng lên chưa được sử dụng.

    Nguồn: nongnghiep.vn/song-hong-co-mau-la-khong-phai-do-o-nhiem-nuoc-d257425.html

Sáng nay 04-02, Hà Nội hết ô nhiễm không khí

đăng 01:58, 4 thg 2, 2020 bởi Định vị Ô tô   [ đã cập nhật 01:59, 4 thg 2, 2020 ]

    Sáng 4.2, sau 5 ngày liên tiếp lọp top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, chất lượng không khí ở Hà Nội đã được cải thiện nhiều, lần đầu tiên kể từ sau tết Canh Tý cảnh báo ở ngưỡng màu xanh.

    Lúc 7 giờ sáng nay, mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội được Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới (Air Visual) cảnh báo ở ngưỡng màu xanh, giá trị AQI là 164, chất lượng không khí tốt (sáng 3.2 giá trị AQI là 164, cảnh báo ở ngưỡng màu đỏ - có hại cho sức khỏe tất cả mọi người).

ban-do-chat-luong-khong-khi

    Air Visual áp dụng cách tính AQI của Mỹ xếp hạng Hà Nội đứng thứ 52/95 thành phố có kết quả quan trắc chất lượng không khí (sáng 3.2 xếp hạng thứ 2/97). Theo Air Visual, khu vực nội thành Hà Nội có chất lượng không khí tốt, nhưng một số tỉnh ở miền Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam… ô nhiễm không khí vẫn ở ngưỡng cảnh báo màu đỏ.

    Còn tại TP.HCM, Air Visual cảnh báo chất lượng không khí ở ngưỡng màu vàng, giá trị AQI là 91 (sáng 3.2, giá trị AQI là 131), với mức độ này, nhóm người nhạy cảm (trẻ em, người già, người có bệnh về đường hô hấp) có thể phải chịu tác động không tốt đến sức khỏe. Như vậy, mức độ ô nhiễm không khí ở TP.HCM giảm hơn so với sáng qua.

    Nguồn: thanhnien.vn/thoi-su/sang-nay-ha-noi-het-o-nhiem-khong-khi-1178305.html

1-10 of 155