Đo kiểm môi trường lao động

Quan trắc đo kiểm môi trường lao động tại nhà máy, xưởng sản xuất và khu công nghiệp.

Quá trình lao động sản xuất tại các nhà máy và khu công nghiệp luôn phát sinh những tác động môi trường tiêu cực đến sức khỏe người lao động. Để giảm thiểu và cảnh báo những tác động xấu có thể xảy ra đối với công nhân thì các doanh nghiệp phải thực hiện đo kiểm môi trường lao động theo Thông tư 19/2011 Bộ Y Tế.

Vì sao các doanh nghiệp phải đo kiểm môi trường làm việc

Với doanh nghiệp để đảm bảo An toàn, Sức khỏe và Môi trường, nhằm giảm thiểu các rủi ro về bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường và chăm sóc sức khỏe người lao động tạo điều kiện làm việc tốt nhất để người lao động làm việc đạt năng suất cao, tăng lợi nhuận và nâng cao uy tín của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế.

Đơn vị quan trắc đo kiểm môi trường lao động

Chúng tôi - Trung tâm Môi trường và khoáng sản Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư CM là một trong những đơn vị đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động làm việc tại các xưởng nhà máy và được Bộ Y tế cấp giấy phép. Được đầu tư những máy đo kiểm hiện đại và với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lâu năm, chúng tôi luôn đáp ứng những nhu cầu đo kiểm môi trường lao động với quy mô lớn nhỏ. Để đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động các đơn vị cần:

- Điều kiện về cơ sở vật chất: Đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động phải có trụ sở bao gồm tối thiểu các bộ phận sau: Bộ phận hành chính và tiếp nhận hồ sơ, bộ phận xét nghiệm bụi và yếu tố vật lý, bộ phận xét nghiệm hóa chất – độc chất; bộ phận xét nghiệm vi sinh và bộ phận đánh giá tâm sinh lý lao động và ec-gô-nô-mi;

- Điều kiện về trang thiết bị: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư 19/2011 Bộ Y tế.

- Điều kiện về nhân sự: Nhân viên của đơn vị thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm, giấy xác nhận đã qua tập huấn về giám sát môi trường lao động, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp và có năng lực thực hiện các xét nghiệm đo, kiểm tra môi trường lao động theo Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư 19/2011 Bộ Y tế.