07 Bước cơ bản trong quá trình kiểm kê khí nhà kính

CÁC BƯỚC CƠ BẢN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Kiểm kê khí nhà kính là quá trình thu thập dữ liệu, tính toán và báo cáo lượng khí nhà kính phát thải từ các nguồn khác nhau trong một khu vực, tổ chức, hoặc quốc gia. Dưới đây là các bước cơ bản trong quá trình kiểm kê khí nhà kính:

Quá trình kiểm kê khí nhà kính không chỉ giúp theo dõi và quản lý lượng khí nhà kính phát thải mà còn là cơ sở quan trọng cho việc phát triển các chiến lược giảm phát thải hiệu quả.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn: Mr. Quân 0974146949