Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng hệ thống phân lũ

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng hệ thống phân lũ.

Hệ thống phân lũ là hệ thống công trình phát triển tài nguyên nước nhằm làm đổi hướng và chia sẻ bớt một phần lưu lượng nước lũ từ hướng thoát lũ chính – nơi có những mục tiêu kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng quan trọng hơn hoặc có ý nghĩa sống còn hơn đối với một quốc gia – sang hướng phân lũ.

Các công trình trong hệ thống phân lũ gồm: Cống và đập phân lũ, hệ thống lòng dẫn để thoát lũ, hệ thống đê dọc theo các lòng dẫn, các công trình chỉnh trị sông.

Tác động đến môi trường của hệ thống phân lũ đối với khu vực được bảo vệ ở hạ lưu:

- Làm thay đổi dòng chảy, giảm mực nước lũ cho khu vực được bảo vệ ở hạ lưu sông khi hệ thống công trình phân lũ hoạt động.

- Làm giảm mối nguy hiểm của lũ và đảm bảo an toàn cho khu vực bảo vệ ở hạ lưu khi lũ lớn xuất hiện ở mức nguy hiểm.

Tác động đến môi trường của hệ thống phân lũ đối với khu vực phân lũ và hệ thống lòng dẫn để thoát lũ:

- Chuyển một phần đáng kể lưu lượng nước của trận lũ từ hướng thoát chính sang hướng phân lũ. Từ đó làm thay đổi chế độ thủy văn nước mặt và nước ngầm trong khu phân lũ khi hệ thống công trình phân lũ hoạt động.

- Làm suy giảm chất lượng nước trong vùng phân chậm lũ do ảnh hưởng ngập úng và đặc biệt là chất lượng nước giếng dùng cho sinh hoạt của nhân dân.

- Gây nên tình trạng xói lở lòng dẫn tuyến phân lũ ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Một phần diện tích đất nằm trong vùng phân lũ phải chuyển đổi mục đích sử dụng, hạn chế hiệu quả sử dụng đất.

- Gây nên các biến đổi xấu về chất lượng đất trong khu vực bị ngập nước do tình trạng nước ngập có thể kéo dài.

- Làm ảnh hưởng hoặc mất nơi cư trú của các loài động vật hoang dã nếu hành lang thoát lũ đi qua vùng cư trú của chúng.

- Làm đình trệ hoặc tổn hại các hoạt động sản xuất trong khu vực phân chậm lũ như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch dịch vụ.

- Làm tổn hại đến các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của người dân sống trong khu phân chậm lũ nếu các công trình này nằm trong hành lang thoát lũ đã xác định

- Làm suy giảm chất lượng cuộc sống của một bộ phận dân cư nằm trong vùng phân lũ phải di dời đến nơi ở mới, đời sống thu nhập của họ bị ảnh hưởng rõ rệt.