Cam kết bảo vệ môi trường

Tư vấn lập báo cáo và xin phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường.

Với đội ngũ nhân viên chuyên ngành am hiểu luật môi trường cùng với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn tự tin sát cánh cùng khách hàng để bảo vệ màu xanh cho Việt Nam. Lập Cam kết bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết để cho các nhà quản lý môi trường nắm bắt được thông tin đơn vị bạn đang hoạt động với quy mô và có thể gây tổn hại đến môi trường như thế nào.

Trình tự các bước lập hồ sơ xin phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường của Chúng tôi:

- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án;

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;

- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;

- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án;

- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường:

- Các dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.

Ngoài ra các Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 4 điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

Bằng thực tế kinh nghiệm chúng tôi đã trải qua như: Lập báo cáo cam kết môi trường trạm trộn bê tông, cam kết bảo vệ môi trường khách sạn, cam kết bảo vệ môi trường nhà hàng - lập hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường cây xăng - lập cam kết bảo vệ môi trường cho xưởng gỗ - cam kết bảo vệ môi trường cho gara ô tô - xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường cho phòng khám và rất nhiều lĩnh vực lập cam kết môi trường khác.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lập cam kết môi trường cho đơn vị bạn. Với mong muốn được chung tay với khách hàng bảo vệ môi trường, vì vậy chúng tôi luôn đưa ra những dịch vụ tư vấn tối ưu nhất để giảm thiểu chi phí và thời gian.