Giám sát môi trường tại Bắc Ninh

Tư vấn quan trắc môi trường (giám sát môi trường) tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và là một trong 8 tỉnh thuộc vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh của cả nước, tạo cho Bắc Ninh nhiều lợi thế về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhắc đến Bắc Ninh là nhắc đến thành phố công nghiệp với các khu công nghiệp (KCN) như: KCN Yên Phong; KCN Quế Võ 1,2,3; KCN VSIP; KCN Đại Đồng Hoàn Sơn; KCN Tiên Sơn...v.v. Các nhà máy trong khu công nghiệp phát triển dẫn đến ảnh hưởng môi trường kéo theo nếu không được giám sát và xử lý.

Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh

Chung tay với khách hàng để bảo vệ môi trường, chúng tôi đã kết hợp với các doanh nghiệp, nhà máy để quan trắc môi trường tại Bắc Ninh. Bằng những cố gắng chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường hoạt động những lĩnh vực như:

- Quan trắc môi trường nước thải tại Bắc Ninh

- Giám sát môi trường khí thải, không khí lao động, không khí xung quanh tại Bắc Ninh

- Giám sát môi trường nước sinh hoạt

Các lĩnh vực hoạt động môi trường của chúng tôi:

- Thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải

- Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải

- Giám sát môi trường

- Tư vấn lập báo cáo môi trường

Một số hoạt động quan trắc môi trường tại Bắc Ninh:

Lấy mẫu và đo khí thải tại Bắc Ninh

Quan trắc môi trường không khí tại Bắc Ninh

Lấy mẫu nước và phân tích mẫu nước tại Bắc Ninh

Quan trắc môi trường không khí tại Bắc Ninh

Quan trắc môi trường lao động tại Bắc Ninh