Khách hàng thân thiện

Danh sách khách hàng – đối tác thân thiện của Trung tâm

 • CÔng ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Công

 • Công ty CP VIMECO Cơ khí và Thương mại

 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Bình Phát

 • Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Hali

 • Công ty Điện lực Hà Đông

 • Công ty CP Đầu tư Thương Mại và Dịch vụ Oto Liên Việt

 • Công ty Côr phần Đầu tư và Thương Mai Tân Bắc Đô

 • Công ty Cổ Phần Tập đoàn HDB Việt Nam

 • Công ty Cổ phần Thép Hàn Việt

 • Công ty TNHH HONEST Việt Nam

 • Công ty Cổ phần CONAN

 • Nhà máy xi măng Cẩm Phả– Quảng Ninh

 • Công ty Cổ phần Thực Phẩm LBB Việt Nam

 • Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Việt Trung

 • Công ty TNHH Thực Phẩm Rich Beauty Việt Nam

 • Nhà máy đạm Cà Mau

 • Viện Ngiên cứu ngô - Đan Phượng- HN

 • Công ty TNHH May Hòa Bình- TP Hòa Bình

 • Công ty Viglacera Từ Liêm

 • Công ty Vinaconex 3

 • Công ty Cổ Phần Công nghệ Tứ Hổ