Nới thời gian hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải thêm 3 năM

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo nghị định này, các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải hoàn thành lắp đặt quan trắc tự động chậm nhất đến ngày 31-12-2024, thay vì ngày 31-12-2021 như quy định trước đó.


Về kỹ thuật, hệ thống quan trắc tự động phải được kiểm định, hiệu chuẩn phù hợp quy định về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng; kết nối, truyền số liệu về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Hiện nay, Đồng Nai có 25 khu công nghiệp được tỉnh đầu tư lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải tại cửa xả của các nhà máy xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên một số trạm đã xuống cấp, hư hỏng. Chưa có cụm công nghiệp nào thực hiện quy định lắp đặt trạm quan trắc. Việc lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải nhằm giám sát việc xử lý và chất lượng nước thải sau xử lý, hạn chế tình trạng xả thải trái phép, kịp thời phát hiện và khắc phục khi có sự cố xảy ra.

Nguồn: baodongnai.com.vn/kinhte/202207/noi-thoi-gian-hoan-thanh-lap-dat-tram-quan-trac-tu-dong-nuoc-thai-them-3-nam-3126090/