Hội thảo quan trắc khí thải ống khói

Hiện nay hoạt động quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải ống khói đang được thực hiện bởi các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Trong quá trình hoạt động thời gian qua, các đơn vị thực hiện công tác quan trắc môi trường khí thải vẫn còn nhiều khó khăn trong việc lấy mẫu khí thải ống khói.

Với vai trò của Trung tâm trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm quan trắc môi trường đã tổ chức hội thảo tập huấn, hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói bằng phương pháp đẳng động lực cho khu vực phía Bắc. Mục đích của chương trình hội thảo này là giới thiệu, hướng dẫn cụ thể về phương pháp, quy trình kỹ thuật quan trắc một số thông số cơ bản (gồm cả lý thuyết và thực hành) trong khí thải ống khói, phương pháp tính toán xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả quan trắc khí thải ống khói.

Phương pháp đẳng động lực:

Mẫu bụi được thu thập, phân tích để xác định nồng độ bụi trong khí thải. Phương pháp này chỉ sử dụng lấy mẫu các chất ở dạng hạt như: bụi, bụi kim loại, dioxin/furan, hợp chất bán bay hơi (SVOC)… trong khí thải.

a. Lấy mẫu isokinetic (Vn = Vs): lượng bụi thu được tương đương bụi trong dòng khí. Điều này làm tăng độ chính xác và độ tin cậy của kết quả.

b. Lấy mẫu không theo phương pháp isokinetic (Vn > Vs): Trường hợp vận tốc đầu lấy mẫu lớn hơn vận tốc dòng khí thì lượng bụi thu được lớn hơn bụi trong dòng khí. Tuy nhiên, quá nhiều bụi thu được sẽ dẫn đến kết quả không chính xác.

c. Lấy mẫu không theo phương pháp isokinetic (Vn < Vs): Khi vận tốc đầu lấy mẫu nhỏ hơn vận tốc dòng khí thì lượng bụi thu được nhỏ hơn bụi trong dòng khí. Khi đó quá ít bụi thu được cũng dẫn đến kết quả không chính xác.

Tham dự hội thảo có hơn 50 đại biểu từ 27 đơn vị thuộc các Trung tâm quan trắc môi trường, các Chi cục bảo vệ môi trường, các Trạm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia các tỉnh phía Bắc.

Trong chương trình hội thảo, phần lý thuyết là bài giảng về các phương pháp lấy mẫu khí thải ống khói và các phương pháp tính toán, xử lý số liệu báo cáo kết quả quan trắc khí thải. Phần thực hành, các học viên được trực tiếp ra hiện trường quan sát, tiếp cận với các thao tác lấy mẫu khí thải ống khói tại nhà máy bia HABECO – Mê Linh.