Quan trắc môi trường tại Bắc Giang

Tư vấn và lập báo cáo quan trắc môi trường tại Bắc Giang.

Bắc Giang là một tỉnh miền núi nhưng có cả vùng trung du, đồng bằng xen kẽ. Lợi thế kinh tế của tỉnh là nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Công nghiệp là ngành kinh tế có nhiều tiềm năng của tỉnh. Khu công nghiệp Đình Trám rộng hơn 100 ha đã được các nhà đầu tư vào gần kín, ngoài ra còn gần 10 cụm công nghiệp tại các huyện, thị xã đã và đang đi vào hoạt động hoặc đang thiết kế quy hoạch hoàn chỉnh.

Kinh tế công nghiệp phát triển kéo theo những vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng tăng nếu không có biện pháp khắc phục. Nhiều năm qua chúng tôi đã chung tay với khách hàng tại Bắc Giang để gỡ bỏ những khó khăn của môi trường gây nên.

Lĩnh vực hoạt động môi trường tại Bắc Giang:

- Quan trắc môi trường tại Bắc Giang

- Tư vấn lập báo cáo tại Bắc Giang

- Tư vấn xin cấp giấy phép xả thải tại Bắc Giang

- Tư vấn lập báo cáo ĐTM

- Xử lý nước thải và khí thải tại Bắc Giang.

Một số hình ảnh quan trắc môi trường tại Bắc Giang:

Quan trắc môi trường tại KCN Quang Châu - Bắc Giang

Giám sát môi trường tại KCN Song Khê - Nội Hoàng Bắc Giang

Quan trắc môi trường tại KCN Đình Trám - Bắc Giang

Quan trắc môi trường - đo ống khói tại KCN Vân Trung Bắc Giang