Quan trắc môi trường tại Thái Nguyên

Tư vấn Quan trắc - Giám sát môi trường và lập báo cáo quan trắc môi trường tại Thái Nguyên.

Là một tỉnh trung du miền núi giáp với thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển các khu công nghiệp (KCN) để thu hút đầu tư; ngoài hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các KCN đang được đầu tư hoàn thiện, giao thông đối ngoại của các KCN cũng rất thuận tiện.

Các KCN lớn điển hình như: KCN Sông Công 1, diện tích 220 ha (phường Bách Quang, Thị xã Sông Công); KCN Sông Công 2, diện tích 250 ha (xã Tân Quang, thị xã Sông Công); KCN Nam Phổ Yên, diện tích 200 ha (xã Trung Thành và xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên); KCN Tây Phổ Yên, diện tích 200 ha (xã Minh Đức, huyện Phổ Yên); KCN Điềm Thụy, diện tích 350 ha (xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình và xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên); KCN Quyết Thắng, diện tích 200 ha (xã Quyết Thắng, T.P Thái Nguyên).

Với tốc độ công nghiệp hóa thì việc Quan trắc môi trường tại Thái Nguyên là rất cần thiết để bảo vệ môi trường tại Thái Nguyên. Quan trắc môi trường giúp đánh giá đúng thực trạng phát thải về khí thải và nước thải để từ đó doanh nghiệp có sự thay đổi, khắc phục hệ thống xử lý chất thải cho tốt. Quan trắc môi trường tại Thái Nguyên còn giúp cho các cơ quan môi trường tỉnh Thái Nguyên có số liệu đánh giá tổng thể mức độ ô nhiễm tại tỉnh Thái Nguyên.

Các lĩnh vực hoạt động môi trường tại Thái Nguyên của Công ty chúng tôi:

- Xử lý nước thải và xử lý khí thải

- Quan trắc môi trường lap động, môi trường xung quanh

- Tư vấn lập báo cáo môi trường

- Tư vấn xin cấp phép môi trường

Một số hình ảnh quan trắc môi trường tại Thái Nguyên:

Lấy mẫu không khí xung quanh tại KCN Sông Công - Thái Nguyên

Lấy mẫu - quan trắc môi trường khí thải tại KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên

Đo kiểm môi trường lao động tại Thái Nguyên

Quan trắc môi trường tại KCN Nam Phổ Yên - Thái Nguyên