Các vấn đề liên quan

Với các phương pháp hiện tại của da, mức độ cạn kiệt 40-70% của các đại lý thuộc da rất phổ biến. Đây là chủ yếu là do giới hạn truy cập đến các trang web phản ứng cho thuộc da phân tử và / hoặc sự hiện diện của các loài ái lực thấp trong tài liệu thuộc da [2]. Mức kiệt sức như vậy người nghèo sẽ dẫn đến xả crôm tương đương với gần 160.000 tấn thuộc da muối hàng năm nếu không quản lý có hiệu quả, với mức trung bình hàng năm trên toàn cầu

Yêu cầu của chrome thuộc da đại lý là 400.000 tấn. Xả lớn này dẫn đến các tài liệu nghiêm trọng mất mát và các vấn đề sinh thái. Một ước tính bi quan của sự mất mát giá trị kinh tế do việc sử dụng không hiệu quả như vậy của crom trong thuộc da sẽ được theo thứ tự của USD 100 triệu USD mỗi năm. Các quy định về môi trường các cơ quan ở nhiều nước đã ra đến với nghiêm ngặt quy định về mức cho phép của crom trong nước thải mà là trong khoảng 0,3-2,0 ppm [3,4]. trong những năm gần đây, đã có một nhận thức xã hội phát triển để chứa xả crôm trong nước thải. Hệ thống xử lý thông thường được áp dụng để loại bỏ các crom từ dòng chất thải sản xuất với số lượng lớn của chrome chứa bùn, mà đã được liệt kê một trong những chất thải nguy hại. Hơn nữa, chi phí leo thang trong xử lý da trên một mặt, và sự gia tăng. Giá của các muối crôm thuộc da mặt khác, có trả lại công tác quản lý tốt hơn của crom trong các xưởng thuộc da là một ưu tiên quan trọng kinh tế [5]

1. Các biện pháp được áp dụng để chống lại ô nhiễm crom

Về cơ bản, các biện pháp được áp dụng để giảm thiểu ô nhiễm crom nên nhắm vào việc giảm xả

mức độ crom và đồng thời phải đảm bảo

phân phối thống nhất của crom dọc theo mặt cắt ngang và khu vực spacial của da ẩn / để chất lượng

phần da sẽ không bị ảnh hưởng.

Các biện pháp áp dụng hiện nay bao gồm:

1. phục hồi crôm và phương pháp tái sử dụng;

2. crôm kiệt sức cao thuộc da;

3. crôm tái chế và tái sử dụng các phương pháp

5.1. Chrome phục hồi và tái sử dụng các phương pháp

Trong quá trình này, các cơ rôm sử dụng tan rượu sau khi thuộc hoạt động được lọc và kết tủa như crom

hydroxit sử dụng dung dịch kiềm. Bằng việc bổ sung các tính lượng axit sunfuric để kết tủa, cơ bản crom sunfat được tái sinh. Thủ tục quá trình với oxit magiê như một chất kết tủa được đưa ra trong các phương trình sau đây.