Tư vấn môi trường

Tư vấn lập báo cáo và xin giấy phép môi trường, quan trắc phân tích mẫu môi trường

Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Trung tâm Phân tích và Công nghệ môi trường là một trong những đơn vị tiên phong và đi đầu công nghệ xử lý. Cùng với đội ngũ nhân viên chuyên ngành chúng tôi đã xây dựng niềm tin từ khách hàng trong và ngoài nước.

Các lĩnh vực Tư vấn môi trường bao gồm:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Báo cáo cam kết bảo vệ môi trường

- Đề án bảo vệ môi trường

- Giấy phép xả thải

- Sổ chủ ngồn chất thải nguy hại

- Xin giấy phép xả thải

- Giấy phép môi trường khác ...vv

Quan trắc môi trường:

- Quan trắc môi trường xưởng sản xuất

- Quan trắc môi trường khu công nghiệp

- Quan trắc môi trường bụi PM 10

- Quan trắc môi trường nước và không khí

- Quan trắc và lấy mẫu phân tích môi trường

- Quan trắc đo kiểm môi trường lao động