Đồng Nai: 30 khu công nghiệp hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung

Ngày đăng: Apr 18, 2017 9:30:21 AM

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến cuối tháng 3/2017, tỉnh có 32 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 30 khu công nghiệp đã có dự án đi vào hoạt động. Những khu công nghiệp đi vào hoạt động đã hoàn thành xây dựng hệ thống nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất hơn 135.000 m3/ngày đêm. Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, hiện tổng lượng nước thải phát sinh tại 30 khu công nghiệp khoảng 96.600 m3/ngày đêm. Trong đó, lượng nước thải của các doanh nghiệp thu gom đấu nối về các nhà máy xử lý nước thải tập trung là 68.200 m3/ngày đêm.

Lượng nước thải của các doanh nghiệp được cấp phép xả thải trực tiếp là gần 28.400 m3/ngày đêm. Lượng nước thải còn lại của các doanh nghiệp chưa đấu nối khoảng 89 m3/ngày đêm. Trong đó, 4 doanh nghiệp chưa đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom xử lý nước thải của khu công nghiệp. Nguyên nhân là hai doanh nghiệp đang có vướng giải phóng mặt bằng và hai doanh nghiệp đang cải tạo, xây dựng hệ thống nước thải đấu nối với khu công nghiệp.

Để kiểm soát nguồn thải của các khu công nghiệp khi xả ra môi trường, hiện nay tỉnh Đồng Nai đã đầu tư lắp đặt 25 trạm quan trắc nước thải tự động. Các trạm quan trắc này được kết nối với trung tâm giám sát đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Cứ khoảng 5-10 phút, các trạm quan trắc lại chuyển các thông số về chất lượng môi trường nước về trung tâm. Việc làm này giúp cơ quan quản lý giám sát thường xuyên, liên tục và đưa ra cảnh báo, xử lý kịp thời việc nguồn thải không đảm bảo quy chuẩn.

Theo ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ngoài 25 trạm quan trắc nước thải tự động, hiện nay tỉnh đang thực hiện các thủ tục để đầu tư thêm 6 trạm quan trắc tại 6 khu công nghiệp nhằm đảm bảo năm 2017 tất cả các khu công nghiệp đủ nước thải vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải được lắp đặt trạm quan trắc tự động.

Để kiểm soát chặt nguồn thải ra môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp đang hoạt động; đầu tư lắp trạm quan trắc tự động nước thải tại 6 khu công nghiệp còn lại gồm: Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, Tân Phú, Giang Điền, Dầu Giây và Long Khánh.