Điện Biên: Quan trắc nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn

Ngày đăng: Jan 07, 2020 4:35:36 AM

Sau 20 ngày Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp hoạt động chạy thử nghiệm, ngày 3/1/2020, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã lấy mẫu nước suối và nước thải để thực hiện quan trắc.

Theo đó, Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã thuê đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện lấy 5 mẫu nước bao gồm: Nước sông Nậm Núa trước khi chảy qua nhà máy; nước rửa củ chưa qua xử lý; nước thải sản xuất chưa qua xử lý; nước thải sau khi xử lý và nước sông Nậm Núa sau khi chảy qua nhà máy.

Đại diện phía Công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp cho biết: Quan điểm của công ty là năm nay tập trung xử lý nước thải tinh bột sắn là chính, sản xuất là phụ, làm thế nào để tìm ra phương pháp tốt nhất để xử lý nước thải theo đúng quy trình. Cơ bản ban đầu, việc xử lý nước thải của nhà máy tương đối tốt.

Cũng theo Đại diện phía Công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp, áp lực lớn nhất của Công ty là nguồn nước bên phía đầu nguồn rất đục do khai thác cát. Điều này khiến nhiều người nhầm tưởng nước đục là do nước thải của nhà máy.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/dien-bien-quan-trac-nuoc-thai-nha-may-che-bien-tinh-bot-san-297572.html