Bộ Quốc phòng cùng quan trắc chất lượng nước biển miền Trung

Ngày đăng: May 03, 2016 10:44:39 AM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định nguyên nhân hải sản chết bất thường tại khu vực ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam đề nghị phối hợp trong việc quan trắc chất lượng nước biển tại khu vực miền Trung.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị chỉ đạo các đơn vị thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, gồm: Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu, Tư vấn môi trường biển; Viện Hải dương học; Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường biển hải quân; Viện Nghiên cứu hải sản tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc chất lượng nước biển tại khu vực miền Trung; trong đó, ưu tiên bố trí trang thiết bị và nhân lực, xây dựng kế hoạch triển khai quan trắc chất lượng nước biển theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia tham gia kiểm nghiệm nước biển 4 tỉnh miền Trung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức cuộc họp bàn thống nhất kế hoạch và phương án thực hiện tại trụ sở Bộ này vào ngày 4/5.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh, Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật môi trường Quảng Bình, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước ven bờ tại các bãi tắm thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

“Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ được tổng hợp từ các Trung tâm Quan trắc môi trường đã thực hiện ngày 29/4/2016 tại các bãi tắm trên địa bàn 4 tỉnh và so sánh với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển để đánh giá cho thấy, nước biển ven bờ tại các khu vực được phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn”- thông báo của Tổng cục Môi trường nêu rõ.

Ngoài ra, Tổng cục Môi trường đã tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Công văn hỏa tốc số 1511 về việc đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương nêu trên thường xuyên quan trắc, lấy mẫu và phân tích nước biển ven bờ với tần suất 2 lần/ngày (buổi sáng và buổi chiều). Tại mỗi vị trí cần lấy 2 mẫu, 1 mẫu do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, 1 mẫu gửi về Tổng cục Môi trường thực hiện.

Trước mắt, việc quan trắc được thực hiện liên tục trong 1 tuần, từ ngày 28/4 đến 6/5/2016.

Các kết quả quan trắc sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường và website của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh để nhân dân được biết, góp phần ổn định cuộc sống.