Chất lượng môi trường tại khu vực cháy kho hoá chất Long Biên đạt ngưỡng cho phép

Ngày đăng: Jul 14, 2020 4:19:43 AM

Sau khi thực hiện phun tiêu độc và vận chuyển toàn bộ chất thải về cơ sở xử lý, chất lượng môi trường xung quanh khu vực cháy đã nằm trong giới hạn cho phép. Ngày 13/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã công bố kết quả về việc xử lý chất thải sau vụ cháy tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt, tại địa chỉ tại tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Từ ngày 6/7/2020 đến hết ngày 9/7/2020, Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 - Urenco 10 đã tiến hành thu dọn được tổng cộng 73,84 tấn chất thải (trong đó gồm: 27,74 tấn chất thải lỏng, 46,1 tấn chất thải rắn sau cháy) và vận chuyển chất thải theo đúng quy trình về xử lý chất thải nguy hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đến ngày 8/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành 03 đợt quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường không khí xung quanh tại 3 vị trí: vị trí đầu kho chứa giáp đường gom của đê sông Đuống, vị trí tại cuối kho chứa phía sông Đuống và vị trí trước số nhà 99 tổ 18 phường Thượng Thanh (nhà dân có vị trí gần đám cháy nhất, cách đám cháy khoảng 70m). Kết quả phân tích môi trường so sánh với QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh cho thấy:

- Môi trường không khí xung quanh khu vực dân cư xung quanh vụ cháy đều nằm trong giới hạn cho phép;

- Gần khu vực xảy ra đám cháy, môi trường không khí xung quanh đều đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên thông số Toluen lúc đầu vụ cháy có hàm lượng vượt cao nhất là 8765 pg/m3 (vượt 17,53 lần).

Ngày 4/7/2020, sau khi Bộ Tư lệnh Thủ đô phun tiêu độc thì tại khu vực xảy ra đám cháy có hàm lượng Toluen cao nhất là 1094 pg/m3 (vượt 2,18 lần). Ngày 8/7/2020, sau khi Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 - Urenco 10 vận chuyển cơ bản hóa chất, tro xỉ của đám cháy thì hàm lượng Tolueh tại cuối kho chứa phía sông Đuống giảm xuống còn 687 pg/m3 (vượt 1,3 lần).

Đến ngày 9/7/2020, Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 - Urenco 10 hoàn thành việc thu dọn, vận chuyển toàn bộ chất thải tại khu vực cháy về cơ sở xử lý, UBND quận Long Biên tiếp tục trưng cầu Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy.

Kết quả quan trắc môi trường cho thấy tất cả các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Công tác xử lý sự cố môi trường đám cháy đã được hoàn tất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, UBND quận Long Biên trong việc xử lý, quan trắc đánh giá chất lượng môi trường của khu vực thường xuyên để đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời.

Các chất thải phát sinh đã được xử lý đúng theo quy định, chất lượng môi trường khu vực cháy sau khi khắc phục hoàn toàn sự cố đến nay đã đạt ngưỡng cho phép.

Nguồn: vtv.vn/xa-hoi/chat-luong-moi-truong-tai-khi-vuc-chay-kho-hoa-chat-long-bien-dat-nguong-cho-phep-20200713214359678.htm