Hạn chế ô nhiễm môi trường khu vực tập trung cơ sở sản xuất công nghiệp Hà Nam

Ngày đăng: Mar 09, 2016 4:25:47 AM

Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý phê duyệt, xác nhận theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi các nhà máy đi vào hoạt động, do các thiết bị đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh, bên cạnh đó chất lượng đường giao thông không đáp ứng, các xe chở nguyên vật liệu với khối lượng lớn, chạy quá tốc độ quy định nên môi trường ở khu vực xã Thanh Nghị bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trên địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) hiện có 3 nhà máy sản xuất xi măng, 1 nhà máy sản xuất vôi công nghiệp, 4 mỏ khai thác đá, 2 cơ sở khai thác chế biến đá, 1 cơ sở sản xuất nhựa bê tông Atphan… đang hoạt động. Để hạn chế ô nhiễm tại khu vực xã Thanh Nghị, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam phối hợp với UBND huyện Thanh Liêm đề xuất xử lý các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc địa bàn xã Thanh Nghị; theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp, cơ sở không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam tham mưu UBND tỉnh lắp đặt hệ thống biển báo hạn chế tốc độ và tải trọng trong khu vực khai thác, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng gần khu dân cư xã Thanh Nghị; chỉ đạo các đơn vị quản lý đường có kế hoạch bảo dưỡng, duy tu đường để không gây ô nhiễm bụi.

Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với thanh tra giao thông tiếp tục kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải và vi phạm tốc độ trên các tuyến đường, kể cả các tuyến đường vào mỏ, đặc biệt là khi dân cư xã Thanh Nghị; chỉ đạo Phòng cảnh sát chống tội phạm về môi trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các cơ sở sản xuất, vận tải có dấu hiệu vi phạm về môi trường.

UBND huyện Thanh Liêm duy trì các kết quả đã đạt được về công tác bảo vệ môi trường của xã Thanh Thủy, Thanh Tân và nhân rộng mô hình Hợp tác xã dịch vụ môi trường (gồm có các tổ xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường) tại xã Thanh Nghị để tưới phun nước, quét dọn trên các tuyến đường vận chuyển và các trục giao thông chính trên địa bàn xã Thanh Nghị; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở trên địa bàn theo quy định; rà soát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phát hiện xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Các doanh nghiệp, cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về đầu tư, vận hành công trình bảo vệ môi trường, phòng ngừa ứng phó và khắc phục sự cố môi trường không để ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, nước theo quy định; thực hiện thu gom, phân loại, lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại đúng quy định; tham gia đóng góp kinh phí cùng địa phương, tổ chức dịch vụ môi trường để duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu bụi trên địa bàn xã Thanh Nghị; thực hiện đo quan trắc môi trường và gửi báo cáo về cơ quan quản lý môi trường theo đúng quy định; thực hiện đúng những cam kết của cơ sở về thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.