Hải Dương: Chấp thuận 10 vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động

Ngày đăng: Mar 03, 2020 4:31:23 AM

UBND tỉnh Hải Dương đã chấp thuận 10 vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động, trong đó có 5 trạm quan trắc môi trường nước mặt và 5 trạm quan trắc môi trường không khí. Vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã chấp thuận 10 vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động, trong đó có 5 trạm quan trắc môi trường nước mặt là: Nhân Huệ (TP. Chí Linh); Cống Tranh (huyện Bình Giang); Chùa Khu (Ngô Quyền), My Động (Hồng Phong, cùng huyện Thanh Miện); Mậu Duyệt (huyện Cẩm Giàng).

5 trạm quan trắc môi trường không khí là Tân Bình (TP. Hải Dương); trạm An Lưu (phường An Lưu), trạm Duy Tân (phường Duy Tân, cùng thị xã Kinh Môn); trạm Sao Đỏ (TP. Chí Linh) và Cổ Dũng (huyện Kim Thành).

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, các Công ty TNHH một thành viên: Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Điện lực Hải Dương cùng các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện các thủ tục thi công, lắp đặt các trạm tại vị trí quy định.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/hai-duong-chap-thuan-10-vi-tri-lap-dat-tram-quan-trac-tu-dong-299735.html