Phát hiện người mắc COVID-19 không triệu chứng qua phân tích nước thải

Ngày đăng: Mar 02, 2021 3:10:32 AM

Đây là kết luận được các chuyên gia của một công ty nước sạch Eau de Paris và xử lý nước thải của Pháp đưa ra. Phân tích mẫu nước thải có thể giúp theo dõi tổng quát tình hình lây nhiễm COVID-19 trong một khu vực. Đặc biệt, nó chứa thông tin để tìm ra các trường hợp mắc bệnh mà không có triệu chứng.

Người đứng đầu phòng thí nghiệm của công ty này cho biết, biểu đồ kết quả xét nghiệm từ tháng 3 năm 2020 cho thấy nồng độ của bộ gen virus SARS-CoV-2 trong các mẫu nước thải có liên quan chặt chẽ với những thay đổi về số các trường hợp mắc COVID-19 hàng ngày ở Pháp.

So với dữ liệu từ các xét nghiệm virus, phân tích mẫu nước thải có thể cung cấp dấu hiệu về sự lây truyền virus sớm hơn, vì nó cho biết tổng thể tình hình trước vài ngày hoặc thậm chí vài tuần qua phân người trong nước thải sinh hoạt. Do đó, phương pháp này giúp tìm ra các trường hợp mắc bệnh không có hoặc chưa có triệu chứng tại khu vực xét nghiệm nước thải.

Nguồn: vtv.vn/the-gioi/phat-hien-nguoi-mac-covid-19-khong-trieu-chung-qua-phan-tich-nuoc-thai-2021030120203766.htm