Quảng Ninh: Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động

Ngày đăng: May 11, 2020 2:57:37 AM

Được triển khai và đi vào hoạt động từ năm 2015, đến nay mạng lưới quan trắc môi trường tự động của tỉnh Quảng Ninh đã đóng góp tích cực cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, cũng như góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống đối với người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh của các doanh nghiệp trong ngành khai khoáng, cũng như hình thành các khu công nghiệp trong những năm gần đây, đã tác động không nhỏ đến môi trường sống của người dân. Do đó, để phục vụ kịp thời cho việc đánh giá, xử lý môi trường, công khai thông tin tới người dân, Sở TN&MT đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động.

Năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng 26 trạm quan trắc môi trường tự động. Thông qua hoạt động truyền dữ liệu từ các doanh nghiệp thuộc phạm vi dự án đã tạo tiền đề cho các cơ sở phát thải lớn, gồm các đơn vị sản xuất than, xi măng, nhiệt điện đầu tư, lắp đặt thêm 113 trạm quan trắc tự động.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Ninh có 139 trạm quan trắc tự động, gồm các trạm quan trắc nước thải, quan trắc khí thải, quan trắc môi trường không khí xung quanh, quan trắc nước mặt, quan trắc nước biển ven bờ và trở thành địa phương có số lượng trạm quan trắc môi trường tự động nhiều nhất cả nước. Đến nay các trạm quan trắc đều cơ bản hoạt động ổn định, hiệu quả.

Hàng năm, kết quả các thông số từ các trạm quan trắc môi trường tự động đều được truyền trực tiếp từ các trạm cơ sở về Trung tâm Quan trắc TN&MT, Sở TN&MT. Tại trung tâm điều hành, khi phát hiện các số liệu chuẩn bị vượt ngưỡng (vạch vàng) hoặc vượt ngưỡng (vạch đỏ), cán bộ trực sẽ thông tin trực tiếp đến doanh nghiệp để có hướng xử lý kịp thời. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa khắc phục kịp thời, hoặc tái diễn, Sở TN&MT sẽ mời doanh nghiệp lên lập biên bản, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Trong năm 2019, Sở TN&MT đã có văn bản nhắc nhở nhiều đơn vị về số liệu quan trắc khí thải tự động vượt giới hạn cho phép như: Xi măng Cẩm Phả, Xi măng Thăng Long, Xi măng Hạ Long, Nhiệt điện Mông Dương, Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Quảng Ninh, Than Hà Lầm...

Đáng chú ý là các thông tin môi trường sau khi truyền về trung tâm điều hành sẽ được chuyển đến nhiều kênh giám sát khác nhau như: Điện thoại cầm tay của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương để tiện truy cập và chỉ đạo, điều hành; Bộ TN&MT; màn hình hiển thị thông tin môi trường được lắp đặt tại khu vực đường bao biển cột 5-cột 8, tại TP.Hạ Long để nhân dân theo dõi và giám sát; cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT; Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và 9 địa phương trong tỉnh...

Để đáp ứng yêu cầu theo dõi diễn biến chất lượng môi trường một cách đồng bộ, thống nhất, phản ánh đầy đủ hiện trạng chất lượng môi trường một cách chính xác nhất, giai đoạn 2018-2020, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định đầu tư trên 91 tỷ đồng cho dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động. Đây cũng là một hợp phần quan trọng trong đề án triển khai mô hình thành phố thông minh của tỉnh.

Dự án có những hạng mục nổi bật như: Đầu tư các thiết bị công nghệ thông tin để nâng cao năng lực của Trung tâm Quan trắc TN&MT; phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự động cài đặt tại Trung Tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; bổ sung 6 trạm quan trắc môi trường tại các địa phương Hải Hà, Quảng Yên, Đông Triều, Cẩm Phả và Hạ Long; 10 màn hình hiển thị thông tin tại các trung tâm hành chính công; xe kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị đo, phân tích nước.

Đến nay, Sở TN&MT đã hoàn thành lắp đặt, vận hành và đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý dữ liệu, 5 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, hoàn thành thủ tục đăng kiểm phương tiện xe kiểm định. Dự kiến đầu quý III/2020, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành, qua đó đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác những yêu cầu bức thiết của xã hội về kiểm soát, theo dõi, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường, góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/quang-ninh-nang-cao-nang-luc-quan-trac-moi-truong-tu-dong-303875.html