Sẽ giải quyết dứt điểm vụ “làm chuồng gà phải xin phép”

Ngày đăng: Jun 20, 2016 8:48:11 AM

Ông Nguyễn Hoàng Anh - bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết qua báo chí đã nắm được vụ việc và yêu cầu TP Cao Bằng báo cáo để có hướng giải quyết, đảm bảo quyền lợi người dân. Trả lời câu hỏi về việc các cơ quan chức năng TP Cao Bằng yêu cầu người dân làm chuồng gà cũng phải xin phép có đúng quy định hay không, ông Hoàng Anh cho biết chưa thể kết luận ngay vì còn phải kiểm tra toàn bộ vụ việc.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ các cơ quan chức năng của TP Cao Bằng thì việc yêu cầu phải có giấy phép xây dựng và không cấp phép cho trường hợp ông Quý (tức Hoàng Quảng Uyên) là có cơ sở.

“Việc đắp đất, xây kè của ông Quý ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, việc này chưa khắc phục thì chưa thể cấp phép cho làm việc khác. Theo các quy định của Luật xây dựng thì xây dựng một công trình cứng trên đất đô thị phải xin cấp giấy phép. Chuồng gà của ông Quý cũng là công trình cứng rồi” - ông Hoàng Anh nói. Tuy nhiên theo ông Hoàng Quảng Uyên, các sai phạm về xây kè là ở diện tích đằng sau khu đất vị trí sát con suối, còn vị trí ông xin phép xây chuồng gà là trên đất có chủ quyền hợp pháp, không có tranh chấp gì, không ảnh hưởng đến trật tự xây dựng.

Luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc vi phạm xây bờ kè và việc xin cấp phép xây chuồng gà là hai việc hoàn toàn khác nhau, không thể lấy vi phạm đó làm căn cứ không cho ông Uyên xây chuồng gà. Khi đặt vấn đề trong các quy định của Luật xây dựng không bắt buộc xây chuồng gà phải xin cấp giấy phép xây dựng, ông Vũ Văn Đệ, chánh văn phòng UBND TP Cao Bằng, nói:

“Theo luật thì chuồng gà không thuộc danh mục các công trình được miễn cấp phép xây dựng. Để kết luận đầy đủ, chính xác và có hướng giải quyết cụ thể thì UBND TP sẽ họp các ngành liên quan phân tích cụ thể sau”.

Vận dụng luật nhầm lẫn

Cơ quan chức năng TP Cao Bằng đã vận dụng khoản 2 điều 89 Luật xây dựng về “công trình được miễn giấy phép xây dựng” để khẳng định mọi công trình trừ trường hợp miễn của khoản 2 điều 89 đều phải xin phép hoặc làm giấy phép xây dựng là nhầm lẫn và đánh đồng khái niệm miễn giấy phép với cách hiểu công trình nào không thuộc trường hợp miễn thì phải được cấp phép xây dựng.

Do đó các cơ quan chức năng lúng túng trong việc trả lời ông Uyên về việc công trình này có phải cấp phép hay không, cấp phép theo trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật ra sao. Thực tế pháp luật không buộc những công trình này phải xin giấy phép xây dựng, nên đương nhiên chẳng có một quy định nào hướng dẫn các thủ tục, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật cho nó.