Siết chặt quản lý dự án nhiệt điện gây ô nhiễm

Ngày đăng: Nov 15, 2016 4:9:19 AM

Bộ Công thương khẳng định sẽ kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Theo kiểm tra của Bộ Công thương, tính đến tháng 11, các nhà máy đã thực hiện việc lập và trình Bộ Tài nguyên - môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà máy đã đi vào vận hành nhưng chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được phản ánh như Vũng Áng, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, Formosa Hà Tĩnh…

Được biết, các nhà máy đều lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), hệ thống xử lý khí NOx và xử lý khí SO2. Tuy nhiên, có 2 nhà máy với công nghệ cũ nên không lắp hệ thống xử lý SO2 là Nhiệt điện Phả Lại I và Ninh Bình. Riêng khói bụi, Bộ Công thương cho biết với công nghệ hiện nay, khi khởi động lò hơi hoặc khi công suất lò thấp phải đốt kèm dầu FO, HFO và lúc này hệ thống lọc bụi tĩnh điện chưa đưa vào hoạt động do nguy cơ cháy nổ nên có hiện tượng khói đen tại miệng ống khói.

Bộ Công thương đang chỉ đạo các nhà máy nhanh chóng có giải pháp khắc phục hiện tượng này. Đối với các chất thải nguy hại, theo Bộ Công thương, một số nhà máy vẫn mắc một số lỗi, như thu gom và phân loại chất thải nguy hại chưa triệt để, xây kho lưu giữ chất thải nguy hại không đúng quy định, quản lý chứng từ chất thải nguy hại chưa chặt chẽ…

Do đó, bộ đã chỉ đạo các chủ đầu tư, doanh nghiệp nhanh chóng xử lý và đã khắc phục.

Ngoài ra, vẫn còn những vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường còn vướng mắc như nhiều thủ tục hành chính có nội dung, đối tượng, bản chất trùng lắp; thiếu quy định cụ thể về trách nhiệm của các bộ, ngành trong tổ chức thực hiện pháp luật về môi trường; thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Bộ Công thương, để đảm bảo việc bảo vệ môi trường và phát triển nhiệt điện, sẽ tập trung giải pháp như làm rõ trách nhiệm, việc phân công, phân cấp và công tác phối hợp giữa các bộ/ngành, giữa trung ương và địa phương trong công tác quản lý môi trường của ngành, lĩnh vực. Tiếp tục rà soát các dự án có nguy cơ ô nhiễm để kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Riêng những dự án có nguy cơ ô nhiễm, sẽ thẩm định chặt chẽ các hạng mục bảo vệ môi trường ngay từ giai đoạn thiết kế cơ sở; đánh giá các nguy cơ, rủi ro về môi trường đối với các dự án đầu tư, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các dự án đầu tư trong giai đoạn xây dựng.

Bộ cũng nhấn mạnh sẽ kiên quyết từ chối đầu tư các dự án có công nghệ tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải, cải thiện môi trường.

Lắp đặt hệ thống giám sát, quan trắc môi trường tự động, kết nối với đơn vị chức năng tại địa phương theo quy định.