Tỉnh Kon Tum: Hoàn thành quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: Aug 19, 2019 2:58:24 AM

Ngày 15/8, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Kon Tum cho biết, đơn vị vừa hoàn thành quan trắc hiện trạng môi trường 6 tháng đầu năm 2019 và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Kon Tum đã tiến hành quan trắc 02 đợt. Đợt 1, tiến hành quan trắc môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và môi trường đất tại 47 điểm; quan trắc môi trường đợt 2 được thực hiện đối với môi trường không khí và môi trường nước mặt.

Qua quan trắc cho thấy, môi trường không khí trong 6 tháng năm 2019 tại Kon Tum chủ yếu bị tác động bởi tiếng ồn. Điều này cho thấy, số lượng các loại phương tiện tham gia giao thông cũng như mật độ lưu thông trên các tuyến đường chính và khhu vực đô thị ảnh hưởng đến mước độ ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu trên địa bàn.

Về môi trường nước mặt, được đánh giá qua chỉ số BOD, COD và Colifom tại 15 vị trí thuộc 06 lưu vực sông. Kết quả đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 theo quy định của Bộ TN&MT, nguồn nước đảm bảo cho mục đích tưới tiêu thủy lợi và các mục đích tương đương khác. Tuy nhiên, có 01 vị trí trên sông Đăk Bla - khu vực trạm bơm Nhà máy đường Kon Tum bị ô nhiễm thông số Colifom ở một số thời điểm.

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1/2019 có thể thấy chất lượng nước đã cải thiện đáng kể đối với thông số Coliform. Tuy nhiên, ở một số điểm quan trắc tại huyện Đăk Glei có hàm lượng Fe trong nước chưa đảm bảo để phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1 năm 2019 tại 6 điểm quan trắc có diễn biến tốt. Tuy nhiên, tại một số vị trí quan trắc đại diện cho một số vùng hoạt động công nghiệp và nông nghiệp vẫn chịu sự ảnh hưởng bởi thông số N tổng (huyện Sa Thầy), P tổng. Do đó, một số nơi cần có các biện pháp cải tạo đất và bón phân hợp lý để đảm bảo cho mục đích sản xuất nông nghiệp.

Như vậy, kết quả quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2019 trên 10 huyện, thành phố thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy, chất lượng các thành phần môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và môi trường đất tương đối tốt, đảm bảo định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn