Triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải lớn nhất tại Hà Giang

Ngày đăng: May 08, 2019 2:30:25 AM

Thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) vừa triển khai, thực hiện “Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang” nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về công tác thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn.

Đây là dự án thoát nước và xử lý nước thải lớn nhất được triển khai tại các tỉnh miền núi phía bắc với tổng mức đầu từ gần 225 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA và vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch là hơn 190 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án được triển khai là nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về công tác thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn.

Các hạng mục thi công chính gồm: Xây dựng, lắp đặt 7.500 m đường ống thu gom nước thải; xây dựng 1.500 điểm đấu nối từ hệ thống thoát nước thải của hộ gia đình vào hệ thống thu gom nước thải của thành phố; xây dựng ba trạm bơm nước thải nhằm đưa nước thải về trạm xử lý; xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất 3.000 mét khối/ngày đêm.

Dự kiến, sau 30 tháng xây dựng, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành. Nước thải sau khi xử lý sẽ đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và được phép đổ ra sông Lô.

Trước kia, thành phố Hà Giang chưa từng được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đúng quy cách. Dẫn đến tình trạng các hộ gia đình xả nước thải ra các rãnh thoát nước, mương thoát nước, gây tình trạng mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, việc không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải nên toàn bộ nước thải không được xử lý xả thẳng xuống sống Lô, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Do đó, việc triển khai, thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng, giúp thành phố Hà Giang bảo vệ cảnh quan, môi trường, sức khỏe của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Nguồn: nhandan.com.vn