Xử phạt các công ty vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường tại Quảng Ninh

Ngày đăng: May 11, 2017 8:25:40 AM

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định số 1425/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, đối với Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long, huyện Hoành Bồ. Cụ thể, Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long bị phạt 170 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác (vượt 10% tổng diện tích); 8 triệu đồng do chiếm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất.

Quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long phải thực hiện các giải pháp đưa khu vực khai thác lấn chiếm về trạng thái an toàn; đồng thời buộc phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đã lấn chiếm 2,8 ha tại thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ.

* UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1414/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty cổ phần Giải trí quốc tế Lợi Lai, thành phố Móng Cái về hành vi vi phạm hành chính xả thải ô nhiễm vào nguồn nước sông Ka Long. Theo đó, số tiền Công ty này phải nộp phạt là 280 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Giải trí quốc tế Lợi Lai phải thực hiện các giải pháp để xử lý đạt quy chuẩn môi trường đối với các thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh) chỉ tiêu amoni, coliform có trong nước thải sau xử lý của Công ty cổ phần Giải trí quốc tế Lợi Lai xả thải ra sông Ka Long vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Cụ thể: Chỉ tiêu amoni vượt 2,06 lần, coliform vượt 28 lần. Theo kết quả quan trắc định kỳ từ trước khi Công ty này được cấp phép đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, chỉ tiêu BOD5 (chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa) trong nước thải sau xử lý (các kết quả quan trắc quý IV/2012, quý IV/2015, quý II và quý IV/2016) đều vượt quy chuẩn 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Theo: tinmoitruong.vn