Đánh giá tác động môi trường còn nhiều bất cập

Sáng 19/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị quốc gia về “Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường” với sự tham gia của đại diện 63 tỉnh thành trong cả nước.

Ông Mai Thế Toản, Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (Bộ TN&MT) cho biết: “Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐMT) vẫn còn nhiều bất cập: Còn nhiều dự án bỏ qua bước ĐTM, chưa tiến hành lập hồ sơ hoạt động sau ĐTM hoặc có những dự án thực hiện ĐTM cho có. Đặc biệt, nhiều trường hợp chủ dự án giao khoán, phó mặc cho bên tư vấn môi trường thực hiện ĐTM, nên nội dung tư vấn đưa ra trong báo cáo ĐTM không thống nhất, thậm chí không phù hợp với nội dung của dự án…”.

Theo đánh giá của các địa phương, nhiều quy định hiện hành còn bất cập, dẫn đến công tác ĐTM gặp khó khăn. Như theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định việc lập báo cáo ĐTM được phép tiến hành sau khi xin giấy phép xây dựng đã làm giảm nhiều ý nghĩa của ĐTM, hầu hết các dự án đều thực hiện ĐTM sau khi đã được cấp phép, chọn địa điểm thực hiện dự án nên ý nghĩa của việc xem xét tính phù hợp về môi trường của dự án để cho phép đầu tư hay không sẽ không còn.

Ngoài ra, công tác tham vấn cộng đồng trong quá trình lập ĐTM còn mang tính hình thức, dẫn đến tình trạng khi các dự án đi vào hoạt động phát sinh khiếu nại, bức xúc trong cộng đồng.

Trước những bất cập đó, Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến cho biết, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản pháo luật, sớm ban hành văn bản quy định liên quan. Hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và hệ thống thông tin, dữ liệu về môi trường.