Danh sách 11 doanh nghiệp vi phạm Luật Đất đai ở Hải Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đề nghị UBND tỉnh đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh danh sánh 11 doanh nghiệp có những vi phạm lớn, kéo dài như bỏ hoang hóa toàn bộ hoặc phần lớn diện tích đất được giao, chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian dài (mặc dù đã được gia hạn), sử dụng đất sai mục đích, nợ tiền thuê đất.

Danh sách bao gồm những công ty sau:

Công ty CP Vụ Hát Tường (xã Tam Kỳ, Kim Thành), Công ty CP Nhựa VGHAU (xã Tiền Tiến, Thanh Hà), Công ty CP Xây dựng và Thương mại T-V-T (cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách), Công ty CP Tùng Lộc (xã Thanh Quang, Nam Sách), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (TP Hải Dương), Chi nhánh Công ty CP Sành sứ thủy tinh Việt Nam (phường Hoàng Tân, Chí Linh), Công ty TNHH Cao Cường (phường Cộng Hòa, Chí Linh), Công ty TNHH Bolden (xã Gia Xuyên, Gia Lộc), Chi nhánh Công ty CP Lương thực Đông Bắc (thị trấn Ninh Giang), Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tuấn Linh (xã Vĩnh Hồng, Bình Giang), Công ty CP Cơ khí điện lực (xã Vĩnh Hồng, Bình Giang).

Tổng diện tích đất vi phạm của 11 doanh nghiệp này lên tới gần 24 ha. Diện tích trên phần lớn đã bị bỏ hoang hóa nhiều năm qua, một phần sử dụng sai mục đích. Điển hình là: Công ty CP Vụ Hát Tường bỏ hoang gần 5,9 ha đất từ năm 2010 đến nay; Chi nhánh Công ty CP Sành sứ thủy tinh Việt Nam bỏ hoang 5 ha; Công ty CP Cơ khí điện lực bỏ hoang 2,5 ha. Còn Công ty CP Tùng Lộc được cấp đất để sản xuất gạch không nung nhưng lại chuyển sang chế biến, kinh doanh than. Chi nhánh Công ty CP Lương thực Đông Bắc được bố trí đất để xây dựng nhà máy chế biến lương thực nhưng lại cho đơn vị khác thuê lại 1,8 ha để gia công bao bì, làm trường học; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tuấn Linh cho đơn vị khác thuê lại 1 ha đất để sản xuất cấu kiện bê tông không đúng mục đích được cấp đất.

Đề xuất của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương có căn cứ pháp lý rõ ràng, bởi trong Luật Đất đai có đề cập việc phải công khai các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Đề xuất của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương là một giải pháp nhằm cảnh báo, chấn chỉnh những tổ chức để xảy ra VPPLĐĐ nghiêm trọng kéo dài. Tỉnh Hải Dương cũng đã đồng ý đăng tải danh sách 11 doanh nghiệp VPPLĐĐ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và chuyển thông tin để đăng tải trên website của Bộ Tài nguyên & Môi trường. Dư luận tỉnh Hải Dương đang mong chờ kết luận trên sớm được thực thi để tạo ra một hiệu ứng mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Người dân đặt nhiều hy vọng việc công khai tổ chức VPPLĐĐ sẽ được thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, không chỉ công khai kết quả thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên & Môi trường mà công khai cả kết quả thanh tra, kiểm tra về đất đai của các sở, ngành khác, của các địa phương; mở rộng các đối tượng vi phạm để công khai theo quy định.

(Nguồn: Tinmoitruong.vn)