Hậu Giang xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, qua các đợt kiểm tra, đánh giá, số cơ sở sản xuất thuộc loại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã giảm qua các năm, nếu năm 2010, số lượng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là 30 thì đến năm 2012 đã giảm còn 8 cơ sở. Có được kết quả này là do tỉnh đã tiến hành nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất.

Hàng năm, danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo, đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ sở lập kế hoạch triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để, trong thời gian thực hiện sẽ triển khai ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng", Hậu Giang có 3 cơ sở sản xuất thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gồm công ty TNHH Phú Thạnh, nhà máy đường Phụng Hiệp và công ty TNHH hải sản Việt Hải. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở này thực hiện biện pháp xử lý triệt để bằng cách đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, sở thường xuyên kiểm tra, giám sát các biện pháp xử lý ô nhiễm và thực hiện bảo vệ môi trường ở các cơ sở. Với các biện pháp xử lý trên, vào năm 2012, 2013, chất thải đầu ra của 3 đơn vị này đạt chuẩn môi trường và trong năm 2013, toàn tỉnh không còn cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong khu vực công ích, Hậu Giang có 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để thuộc các bãi rác và bệnh viện, trong đó tỉnh đang tiến hành 4 dự án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hỏa Tiến, bãi rác Long Mỹ, hệ thống thu gom và xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện huyện Long Mỹ. Còn tại bãi rác Kinh Cùng và Bệnh viện lao và bệnh phổi sẽ thực hiện dự án khắc phục ô nhiễm trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2020. Mục tiêu của Hậu Giang là xử lý ô nhiễm để không còn cơ sở sản xuất và đơn vị công ích nào gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.