Nước xả thải tại Nhà máy giấy An Hòa vượt quá nồng độ cho phép

Theo kết quả kiểm tra, từ ngày 1 - 26/3, Công ty Cổ phần giấy An Hòa dừng toàn bộ sản xuất để bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị nhưng tại khu vực cửa xả bờ sông Lô vẫn có nước thải từ hồ sinh học của nhà máy chảy ra.

Để xác định nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải, cơ quan chức năng đã cùng với Công ty tiến hành lấy 2 mẫu nước thải tại vị trí cửa cống xả thải ra sông Lô gửi Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng I (thuộc Tổng Công ty đo lường chất lượng) thử nghiệm. Kết quả cho thấy 2 mẫu thử đều vượt quá giới hạn quy định tại QCVN 12:2008/BTNMT; trong đó, độ màu vượt từ 2,13 đến 2,2 lần, BOD5 (lượng oxy cần thiết để oxy hóa hết các chất hữu cơ và sinh hóa do vi khuẩn gây ra, với thời gian xử lý nước là 5 ngày ở điều kiện nhiệt độ 20°C) vượt từ 1,06 - 1,12 lần.

Ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, Thanh tra Sở, Chi cục bảo vệ tài nguyên môi trường và Trung tâm quan trắc vừa tổ chức đợt kiểm tra về hoạt động xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần giấy An Hòa phát hiện nước xả thải ra ngoài môi trường của đơn vị này vượt quá nồng độ cho phép.

Căn cứ vào thực tế và các quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần giấy An Hòa khẩn trương xây dựng kế hoạch để hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo khi xả thải phải đạt tiêu chuẩn cho phép báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang trước ngày 31/5/2015. Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường công tác thành tra, kiểm tra, xử lý kịp thời khi có hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Nhà máy giấy An Hòa được đưa vào hoạt động từ năm 2011, trong quá trình hoạt động đơn vị này đã nhiều lần bị UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể, năm 2013 UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt hành chính 230 triệu đồng, Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường xử phạt 225 triệu đồng. Tháng 8/2014, UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xử phạt đơn vị này 150 triệu đồng vì không thực hiện đúng nội dung về xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 12:2008/BTNMT, cột A đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thải ra sông Lô.