Ngân hàng thế giới khảo sát nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận

Vừa qua, từ ngày 21 đến 28/11/2015, Đoàn chuyên gia cao cấp của Ngân hàng thế giới (WB) về hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm các đại diện là Ông Guastavo Diaz và Bà Natalia Limones đã tiến hành khảo sát nguồn nước hiện có và nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn tỉnh, nhằm xây dựng chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp.

Đoàn Chuyên gia đã thu thập dữ liệu liên quan tại các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải; Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh. Đoàn Chuyên gia đã tới thăm quan và khảo sát tại các các công trình thủy lợi, hồ, đập; các trạm khí tượng, thủy văn, đo mưa trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Guastavo đã đề xuất một số vấn đề cần phải thực hiện ngay là: Hiện đại hóa hệ thống giám sát, quan trắc; thu thập các số liệu thô trong quá khứ, chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin quản lý. Sau đó, tiến hành mở rộng một số hệ thống hồ chứa, quản lý sử dụng nước cho nông nghiệp có tưới, tổng hợp hệ thống thông tin về nước…