Tìm kiếm giải pháp quản lý ô nhiễm công nghiệp Hà Nội

Ngày 15/5 vừa qua, cuộc thi “Sáng kiến giải pháp quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội” đã chính thức được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát động với thông điệp Sáng kiến hay – Bắt tay hành động – Phòng ngừa ô nhiễm. Đây được xem là một cuộc thi quy mô dành cho những tổ chức, cá nhân đam mê khoa học, yêu môi trường.

Với ý nghĩa tìm ra những sáng kiến, ý tưởng hay, có thể áp dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý ô nhiễm khu công nghiệp TP Hà Nội, lần đầu tiên, cuộc thi “Sáng kiến giải pháp quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội” chính thức được phát động.

Mục tiêu của Cuộc thi nhằm thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan thông qua triển khai các sáng kiến, hoạt động truyền thông, thay đổi hành vi về quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn thành phố; huy động sự tham gia đóng góp ý tưởng, sáng kiến và sự chung tay của cộng đồng trong quản lý ô nhiễm công nghiệp nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.

Các tổ chức, cá nhân 18 tuổi trở lên (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ thư ký và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi) không vi phạm pháp luật đều có quyền tham gia dự thi. Thời gian nộp bài dự thi bắt đầu từ ngày 15 /5 /2014 đến hết ngày 15/ 8 /2014.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi là đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội và Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Hội đồng Giám khảo làm việc trên tinh thần công tâm, khách quan và khoa học dựa trên hệ thống tiêu chí do Ban Tổ chức cuộc thi đặt ra, phù hợp với việc áp dụng trong thực tiễn.

Ban Tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng cho những bài dự thi xuất sắc nhất. Bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Các sáng kiến xuất sắc trong cuộc thi này của các cá nhân, tổ chức sẽ được xem xét và hỗ trợ triển khai trong thực tế nhằm hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến, cải thiện công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội và huy động hơn nữa sự chung tay của cộng đồng trong quản lý ô nhiễm công nghiệp nói riêng và tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung của Thủ đô.