Thái Nguyên: Các hoạt động chuyển giao công nghệ KHKT tại các địa phương

Năm 2013, BM KH và CN MT đã có nhiều hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và dịch vụ khoa học kỹ thuật tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa TN và MT và Công ty TNHH một thành viên Phạm Vũ – Tuyên Quang.

Đầu năm 2013, đoàn cán bộ nghiên cứu của Bộ môn KH và CN MT đã tiến hành điều tra khảo sát môi trường tại thôn Nà Xé, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Khu vực mà đoàn cán bộ nghiên cứu của BM tiến hành điều tra khảo sát, chính là địa bàn dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất tinh quặng Antimon quy mô 800 tấn/năm.

Các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản nói chung và Antimon nói riêng đã có những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, trong đó có Tuyên Quang. Tuy vậy, hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Một số tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biên khoáng sản chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật như: Chưa ký hợp đồng thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường; Không báo cáo định kỳ theo quy định về tình hình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; Đa số các mỏ chưa áp dụng công nghệ tiên tiến vào khai thác, chế biến khoáng sản v.v. Do vậy, để Nhà máy chế biến Antimon được đi vào hoạt động cần phải thực hiện và tuân thủ theo đúng yêu cầu pháp luật của ngành. Trong đó quá trình đánh giá tác động môi trường cho Nhà máy là hoạt động quan trọng, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường sau này.