Xử phạt 184 đối tượng vi phạm, gây ô nhiễm môi trường

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Cục Kiểm soát hoạt động ô nhiễm môi trường - Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến đánh giá cao những nhiệm vụ mà Cục Kiểm soát các hoạt động bảo vệ môi trường đã đạt được. Mặc dù trong hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn, vừa mới được thành lập, nhưng hoạt động của Cục đã góp phần không nhỏ cho việc đảm bảo thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường một cách nghiêm minh. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục cần sớm ổn định tổ chức, thuyết minh và dự toán các kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ và có cơ chế chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục để góp phần khắc phục những vi phạm về môi trường.

Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động ô nhiễm môi trường cho biết: Kết quả thanh kiểm tra cho thấy, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm, tập trung vào các nhóm hành vi: Thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đã phê duyệt, xác nhận; quản lý không đúng quy định, xả nước thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường...

Thùng phuy sắt chứa phế liệu chưa qua xử lý

Tổng số cơ sở, cụm công nghiệp được thanh tra trong năm 2014 là 606 cơ sở, đã ban hành quyết định xử phạt đối với 184/345 đối tượng vi phạm về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền phạt hơn 37 tỷ đồng; tạm đình chỉ hoạt động đối với 37 cơ sở, bộ phận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt, trong thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã được phát hiện kịp thời, nổi cộm như: Ô nhiễm môi trường của các Công ty sản xuất hóa chất trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng thuộc tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Thép Đồng Tiến, Hợp tác xã Thương Mại và Dich vụ Phúc Lợi, Công ty cổ phần dầu thực vật Quang Minh, Công ty Phát triển số 1 – TNHH MTV - Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mị, Công ty cổ phần Bitexco Nam Long và nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác. Ngoài ra hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về môi trường cũng được quan tâm giải quyết. Cục đã tiếp nhận và xử lý 195 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, báo cáo giải trình (trong đó có 45 đơn thư khiếu nại, kiến nghị) của các cơ sở có vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và 1 công văn xin trả lời vướng mắc để xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhận thức đúng và điều chỉnh hành vi trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng cũng được Cục triển khai một cách hiệu quả.

Năm 2015, Cục sẽ tiếp tục ổn định tổ chức bộ phận tham mưu công tác thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Tổng cục Môi trường để phát huy cao độ chức năng thanh tra chuyên ngành phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung những bất cập về chính sách pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đồng thời giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường theo phân công của Bộ Tài nguyên và Môi trường.