Quan trắc môi trường tại Bắc Ninh

Tư vấn quan trắc đo kiểm môi trường tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh là một trong những thành phố công nghiệp hóa với lượng phát thải nước thải và khí thải lớn do mật độ dân số lớn kèm theo đó là các nhà máy, khu công nghiệp bao quanh kiến cho môi trường tại Bắc Ninh càng thêm ô nhiễm. Quan trắc đo kiểm tại Bắc Ninh là một giải pháp giám sát chất lượng môi trường của từng doanh nghiệp phát thải, quan trắc môi trường tại Bắc Ninh giúp cho các nhà quản lý đánh giá thực trạng mà các doanh nghiệp đang hoạt động.

Là một trong những công ty đi đầu về lĩnh vực môi trường nói chung và vấn đề quan trắc môi trường nói riêng, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc quan trắc. Theo đó quan trắc môi trường phải am hiểu được quy trình sản xuất của từng công đoạn để từ đó đưa ra phương pháp quan trắc và lấy mẫu chuẩn xác. Yêu cầu cách lấy mẫu và bảo quản mẫu sao cho trong suốt quá trình không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

Lĩnh vực hoạt động môi trường chủ yếu của chúng tôi như:

- Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước thải

- Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải

- Quan trắc và lập báo cáo quan trắc môi trường

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Xây dựng phương án ứng phó sự cố hóa chất

- Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải

Quan trắc môi trường đi liền với sản xuất kinh doanh giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững, nhân viên hoạt động trong nhà máy và khu công nghiệp không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một số hoạt động quan trắc môi trường tại Bắc Ninh:

Lấy mẫu khí thải lò hơi tại KCN Yên Phong - Bắc Ninh

Quan trắc môi trường tại KCN Quế Võ - Bắc Ninh

Lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải tại Bắc Ninh

Đo kiểm môi trường tại KCN VSIP - Bắc Ninh