Quan trắc môi trường tại Hưng Yên

Quan trắc - giám sát môi trường tại Hưng Yên

Hưng Yên là một tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và mạnh của miền Bắc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều các khu công nghiệp lớn như Phố Nối A, Phố Nối B (khu công nghiệp dệt may), khu công nghiệp Thăng Long II (Mitsutomo Nhật Bản), khu công nghiệp Như Quỳnh, khu công nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp nhỏ Kim Động, khu công nghiệp Quán Đỏ..... Sản phẩm công nghiệp của tỉnh là dệt may, giày da, ô tô, xe máy, công nghiệp thực phẩm... Cơ cấu theo hướng phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ đang là chủ đạo.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đầu năm 2017, hiện nay tại các khu công nghiệp có 145 dự án đang hoạt động thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo quy định, đạt gần 70% số dự án phải thực hiện quan trắc môi trường. Việc quan trắc môi trường định kỳ đã giúp các doanh nghiệp chủ động nhận biết được tình hình xả thải và có giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Lĩnh vực hoạt động môi trường của chúng tôi bao gồm:

- Tư vấn xin cấp phép xả thải tại Hưng Yên

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Hưng Yên

- Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại Hưng Yên

- Quan trắc môi trường và lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

- Tư vấn lập hồ sơ chủ nguồn chất thải nguy hại

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Lập đề án bảo vệ môi trường…v.v

Hoạt động quan trắc môi trường tại Hưng Yên:

Quan trắc môi trường lao động tại Hưng Yên

Lấy mẫu khí thải tại KCN Phố Nối A- Hưng Yên

Quan trắc môi trường không khí tại Hưng Yên

Lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải

Quan trắc môi trường không khí khu vực làm việc tại Hưng Yên