Thiết kế chương trình quan trắc

Ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiêp đang là vấn đề đáng lo ngại, không những đối với các nước đang phát triển mà còn là thách thức đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Các khí thải chưa qua xử lý đã thải ra ngoài môi trường gây ra ô nhiễm môi trường không khí.

Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm không khí bên trong cơ sở sản suất của các KCN lại đang là vấn đề cần quan tâm. Một số loại hình sản xuất trong các KCN (như chế biến thủy sản, sản xuất hóa chất,…) đang gây ô nhiễm không khí tại chính các cơ sở sản xuất và tác động không nhỏ đến sức khỏe của người dân lao động bên trong và dân cư gần các cơ sở sản xuất. Tuy nhiên không có số liệu để đánh giá chính xác vấn đề

Khu vực phía Nam, đặc biệt là vùng KTTĐ phía Nam là nơi tập trung nhiều KCN nhất, cũng là nơi có phát thải chất ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất. Tiếp đến là các vùng Bắc Bộ, Miền Trung, và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Thiết kế chương trình quan trắc:

1. Xác định vị trí và số lượng điểm quan trắc

2. Xác định thông số quan trắc: Căn cứ các quy định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải các ngành công nghiệp, lò đốt chất thải; mục tiêu của chương trình quan trắc; loại hình sản xuất quy mô đặc điểm nguồn thải để xác định các thông số quan trắc.

3. Xác định thời gian, tần suất và số lượng mẫu quan trắc

4. Lập kế hoạch quan trắc

Quan trắc khí thải ống khói là hoạt động kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi nhiều thiết bị và kiến thức, kỹ năng làm việc trực tiếp ở trình độ cao.

Trung tâm quan trắc quốc gia đang dự thảo thông tư về quan trắc khí thải, theo đó các phương pháp, quy trình chuẩn và vấn đề đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng sẽ được áp dụng trong toàn quốc về lĩnh vực quan trắc khí thải.