Công nghệ AAO

Mô tả công nghệ:

AAO cụm từ viết tắt của 3 quá trình: Yếm khí ( Anaerobic), Thiếu khí ( Anoxic), Hiếu khí (Oxic). Công nghệ AAO là quá trình xử lý áp quá trình xử lý sinh học liên tục dùng nhiều hệ vi sinh vật khác nhau: Hiếu khí, thiếu khí, yếm khí để xử lý nước thải. Qúa trình xử lý như vậy cho hiệu quả xử lý cao, đặc biệt với nước thải có hàm lượng hữu cơ Nito phốt pho cao. Tùy vào thành phần nước thải mà thể tích các vùng Kỵ khí, thiếu khí, Hiếu khí khác nhau. AAO được thiếu kế theo quy trình nghiêm ngặt để xử lý nhiều loại nước thải: Nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, nước thải công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm, nước thải khu công nghiệp tập trung.

Ưu điểm:

- Chi phí vận hành thấp, trình độ tự động hóa cao.

- Có thể di dời hệ thống xử lý khi nhà máy chuyển địa điểm.

- Khi mở rộng quy mô, tăng công suất ta có thể nối, lắp thêm các mô đun hợp khối mà không phải dỡ bỏ để thay thế .

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo xả thải

Quan trắc môi trường