Công nghệ MBBR

Xử lý nước thải bằng công nghệ đệm di động (MBBR).

Quá trinh xử lý sử dụng các loại vi sinh vật bám dính, tuy nhiên giá thể vi sinh được sử dụng trong công nghệ này là giá thể đệm di động có diện tích bề mặt rất lớn, do chúng luôn chuyển động trong bể nên đã tận dụng được tối đa diện tích bề mặt của giá thể vi sinh, do đó mật độ vinh vật trong công trình xử lý MBBR rất lớn, bên cạnh đó việc giá thể chuyển động làm tăng khả năng hòa tan ôxi vào nước, điều này khiến hiệu quả xử lý theo công nghệ này cao hơn nhiều so với những công nghệ khác. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải theo phương pháp lọc sinh học được thể hiện tại sơ đồ dưới đây

Ưu điểm

- Diện tích công trình nhỏ.

- Hiệu quả xử lý BOD cao, có thể đạt mức A QCVN14:2008/BTNMT.

- Có thể cải tiến thành công nghệ AAO để xử lý triệt để Nito, Phopho và các hợp chất khó phân hủy khác.

- Quá trình vận hành đơn giản.

- Chi phí vận hành thấp.

- Chi phí bảo dưỡng thấp.

- Hàm lượng bùn tạo ra thấp.

- Không phát sinh mùi trong quá trình vận hành.

- Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao hơn so với hệ thống xử lý bằng phương pháp bùn hoạt tính lơ lủng , vì vậy tải trọng hữu cơ của bể MBBR cao hơn.

- Chủng loại vi sinh vật xử lý đặc trưng: Lớp màng biofilm phát triển tùy thuộc vào loại chất hữu cơ và tải trọng hữu cơ trong bể xử lý.

- Tiết kiệm diện tích xây dựng : diện tích xây dựng MBBR nhỏ hơn so với hệ thống xử lý nước thải hiếu khí đối với nước thải đô thị và nước thải công nghiệp.

- Dễ dàng vận hành.

- Điều kiện tải trọng cao: Mật độ vi sinh vật trong lớp màng biofilm rất cao , do đó tải trọng hữu cơ trong bể MBBR rất cao.

Xử lý: Xử lý nước thải

Xử lý khí thải

Xử lý rác thải

Quan trắc môi trường